Основне академске студије

Студијски програм ДЕФЕКТОЛОГИЈА
Модул: Сметње и поремећаји слуха

Распоред предмета по семестрима и годинама студија

Прва година студија
бр. Предмет Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ
1 Увод у дефектологију(.pdf),
Ивана Б. Веселиновић
I 2 2 6
2 Увод у развојну психологију(.pdf),
Ирена Б. Стојковић
I 2 1 4
3 Основи педагошке психологије(.pdf),
Слободанка В. Антић
I 2 1 4
4 Медицинска физиологија(.pdf),
Звездана Ж. Којић
I 4 0 4
5 Хумана генетика(.pdf),
Јасмина М. Максић
I 3 1 4
6 Енглески језик(.pdf),
Маја Р. Иванчевић-Отањац
I, II 2 0 6
7 Неурологија(.pdf),
Маја С. Миловановић, Александра М. Павловић
II 2 1 4
8 Увод у неуропсихологију(.pdf),
Надежда С. Крстић
II 2 1 5
9 Увод у социјалну педагогију(.pdf),
Бранислава Б. Поповић-Ћитић
II 2 1 5
10 Основи језичких поремећаја(.pdf),
Бојана Ј. Дрљан
II 2 1 5
11 Основи соматопедије(.pdf),
Миодраг Л. Стошљевић, Милосав В. Адамовић
II 2 1 5
12 Предмет изборног блока 1: II 2 1 4
13 Предмет изборног блока 2 II 2 1 4
Укупно ЕСПБ 60
Друга година студија
бр. Предмет Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ
1 Основи сурдологије(.pdf),
Сања Б. Остојић-Зељковић, Мина А. Николић
III 2 1 5
2 Основи тифлологије(.pdf),
Марија М. Анђелковић
III 2 1 5
3 Основи олигофренологије(.pdf),
Драгана С. Маћешић-Петровић
III 2 1 5
4 Сурдологија(.pdf),
Сања Б. Остојић-Зељковић, Мина А. Николић
IV 2 1 5
5 Општа дефектолошка процена(.pdf),

Ивана Б. Веселиновић

IV 2 2 6
6 Процена оштећења слуха(.pdf),
Сања Б. Остојић-Зељковић, Мина А. Николић
IV 2 2 5
7 Рехабилитација деце и одраслих са кохлеарним имплантом(.pdf),
Сања Б. Остојић-Зељковић, Мина А. Николић
IV 2 1 5
8 Аудиологија са вестибулологијом(.pdf),
Снежана С. Бабац
III 2 2 5
9 Фонетика(.pdf),
Маја П. Ивановић
III, IV 2 2 7
10 Знаковни језик 1(.pdf),
Љубица С. Исаковић
IV 2 1 6
11 Предмет изборног блока 3: III 2 1 4
12 Предмет изборног блока 4 IV 2 1 4
Укупно ЕСПБ 60
Трећа година студија
бр. Предмет Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ
1 Лингвистика(.pdf),
Маја П. Ивановић
V 2 2 4
2 Сурдопсихологија(.pdf),
Сања Димоски
V 2 1 4
3 Рехабилитација глуве и наглуве деце(.pdf),
Сања Т. Ђоковић
V, VI 2 1 5
4 Сурдопедагогија са моделима организације наставе(.pdf),
Јасмина М. Ковачевић
V, VI 2 1 5
5 Изградња говора код глуве и наглуве деце(.pdf),
Љубица С. Исаковић
V, VI 2 2 6
6 Методика предшколског рада са глувом и наглувом децом(.pdf),
Тамара П. Ковачевић
V, VI 2 2 5
7 Знаковни језик 2(.pdf),
Тамара П. Ковачевић
V 0 3 4
8 Реедукација психомоторике глуве и наглуве деце(.pdf),
Ивана Б. Веселиновић
VI 1 2 4
9 Асистивне технологије за глуве и наглуве особе(.pdf),
Весна С. Радовановић
VI 2 1 4
10 Предмет изборног блока 5: V 2 1 6
11 Предмет изборног блока 6: VI 2 1 5
12 Предмет изборног блока 7: VI 2 1 5
13 Стручна пракса 1(.pdf) VI 3
Укупно ЕСПБ 60
Четврта година студија
бр. Предмет Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ
1 Методика рада са глувом и наглувом децом 1(.pdf),
Љубица С. Исаковић
VII, VIII 2 2 5
2 Методика рада са глувом и наглувом децом 2(.pdf),
Јасмина Б. Карић
VII, VIII 2 1 5
3 Методика рада са глувом и наглувом децом 3(.pdf),
Весна С. Радовановић
VIII 2 2 5
4 Методика рада са глувом и наглувом децом 4(.pdf),
Марина Н. Радић-Шестић, Миа М. Шешум
VIII 1 2 4
5 Методика организације васпитног рада за глуву и наглуву децу(.pdf),
Јасмина М. Ковачевић
VII 2 2 4
6 Професионално оспособљавање глувих и наглувих особа(.pdf),
Марина Н. Радић-Шестић, Миа М. Шешум
VII 3 2 4
7 Системи подршке одраслим особама са ометеношћу(.pdf),
Марина Н. Радић-Шестић, Миа М. Шешум
VIII 2 2 4
8 Рехабилитација одраслих глувих и наглувих особа(.pdf),
Сања Т. Ђоковић
VII, VIII 2 2 6
9 Предмет изборног блока 8: VII 2 1 6
10 Предмет изборног блока 9: VII 2 1 6
11 Предмет изборног блока 10: VIII 2 1 5
12 Предмет изборног блока 11: VIII 2 1 4
13 Стручна пракса 2(.pdf) VIII 3
Укупно ЕСПБ 60