Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Dr Ivana Veselinović, docent

Osnovne akademske studije
  • Uvod u defektologiju
  • Reedukacija psihomotorike gluve i nagluve dece
  • Opšta defektološka procena
  • Istorija defektologije
  • Teorijske osnove inkluzije i integracije
  • Specifičnost socijalnih kompetencija
Master akademske studije
  • Rehabilitacija gluve i nagluve dece na ranom uzrastu
Doktorske studije
  •  

Obaveštenja

Rezultati:


TEME predispitnih obaveza iz predmeta ISTORIJA DEFEKTOLOGIJE 2021.god.(.pdf)


Uvod u defektologiju, teme za seminarske radove(.pdf)


Predavanja

Uvod u specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
   
   

 

  •  

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs