Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Dr Luka Mijatović, docent

Osnovne akademske studije
  • Opšta psihologija sa psihologijom ličnosti
  • Psihologija ličnosti
  • Uvod u opštu psihologiju
  • Psihologija slepih i slabovidih
  • Mentalna higijena
Master akademske studije
  •  
Doktorske studije
  •  

Obaveštenja

Prezentacije, informacije i materijali za predmet Psihologija ličnosti biće dostupni na MS Teams platformi.

Link za pristup predmetu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aqO2IzMJTXzKxMsQRjoiUXPI5GKes9JN-ar-Vle0XkCw1%40thread.tacv2/conversations?groupId=5b808642-bec3-487e-b23b-e773ab6f0952&tenantId=e265467f-f9ab-488f-b4af-2019351cd500
ili unosom koda: b2magg0


Prezentacije, informacije i materijali za predmet Osnovi opšte psihologije biće dostupni na MS Teams platformi.

Da biste pristupili predmetu potrebno je da:

  1. Preuzmete program MS Teams sa https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/microsoft-teams/download-app i instalirate ga. MS Teams se može koristiti i iz web-pregledača (Chrome, Mozilla i sl.). U tom slučaju instalacija nije potrebna - platformi se pristupa putem teams.microsoft.com adrese.
  2. Ulogujete se koristeći isključivo fasper.bg.ac.rs e-mail adresu i lozinku koja vam je dodeljena.
  3. Pristupite predmetu putem linka (https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ayAvlUKnU8nBpgLMKlBrZ_I7KvdpOwpucIXOnRRbwK-E1%40thread.tacv2/conversations?groupId=398aa251-93f9-4f86-a123-c9f1365e167a&tenantId=e265467f-f9ab-488f-b4af-2019351cd500)

Predavanja

Uvod u opštu psihologiju
......

Psihologija ličnosti
Opšta psihologija sa psihologijom ličnosti
Psihologija slepih i slabovidih

 

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs