Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Dr Maja Ivanović, vanredni profesor

Osnovne akademske studije
  • Fonetika
  • Lingvistika
  • Ontogeneza jezika
Master akademske studije
  • Forenzička fonetika
Doktorske studije
  • Lingvistički pristup analizi jezičkih poremećaja

Obaveštenja

Upis ocena je u utorak, 19.9. u 12 15h na fakultetu.


Raspored polaganja u 6. ispitnom roku

13. 9. 2023. Velika sala

  • 12h – lingvistički pristup analizi jezičkih poremećaja, forenzička fonetika lingvistika (surdo), fonetika
  • 13h – ontogeneza jezika, lingvistika (logo)

VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA SVE STUDENTE LOGOPEDIJE KOJI NISU POLOŽILI ISPIT IZ LINGVISTIKE

Od junskog ispitnog roka 2023. godine svi studenti logopedije koji nisu položili ispit iz lingvistike pre samog testa polažu obavezni eleminacioni deo koji se sastoji od nekoliko rečenica u kojima treba precizno odrediti tipove predikata i vrste i funkcije svih klauza. Ukoliko sve zahtevano uradite bez greške, pregledam i sam test, i sabiram vam poene kao i ranije sa predispitnim obavezama; ukoliko pogrešite (nije dozvoljena nijedna greška), test ne pregledam i u rezultatima će pisati da nije položen eliminacioni deo.


Predavanja

Ontogeneza jezika
Ontogeneza jezika - 14.4.2020.(.pptx)
Ontogeneza jezika - 17_3.2020.(.pptx)
Ontogeneza jezika - 28.4.2020.(.pptx)
Ontogeneza jezika - 31.3.2020.(.pptx)
Lingvistika
4.5.2020. LINGVISTIKA(.ppt)
13.4.2020.LINGVISTIKA(.ppt)
16.3.2020.LINGVISTIKA(.ppt)
23.3.2020.LINGVISTIKA(.ppt)
27.4.2020.LINGVISTIKA(.ppt)
30.3.2020.LINGVISTIKA(.ppt)
Fonetika
5.5.2020. FONETIKA(.ppt)
14.4.2020. FONETIKA(.ppt)
17.3.2020. FONETIKA(.ppt)
21.4.2020. FONETIKA(.ppt)
24.3. FONETIKA(.ppt)
28.4.2020. FONETIKA(.ppt)
31.3.2020. FONETIKA(.ppt)
Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs