Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Konkurs za upis na osnovne akademske studije

 

 

 

 


Obaveštenja

INFORMATOR - vodič za upis u školsku 2016/2017. godinu možete kupiti po ceni od 500 dinara u biblioteci Fakulteta.

INFORMATOR - za 2016. godinu možete kupiti po ceni od 500 dinara u biblioteci Fakulteta.


INFORMATOR - vodič za upis u školsku 2015/2016. (.pdf)

 


PRAVILNIK O UPISU NA OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE (.pdf)

  • poslednji unos: 11.05.2016 10:19

UNIVERZITET U BEOGRADU
FAKULTET ZA SPECIJALNU EDUKACIJU I REHABILITAC IJU
Visokog Stevana, 2
Beograd
tel: 2183-056
fax: 2183081
Žiro-račun fakulteta: 840-1787666-66
Poziv na broj 97 9802201415

e- mail:
studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs
pdnastava@ fasper.bg.ac.rs

Internet adresa:
www. fasper.bg.ac.rs

Prijavni list za upis studenata

ŠV-20 (.pdf)


Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs
Povratak na početak