Деканат

Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију

...

Декан

Проф. др Снежана Николић, редовни професор
E-mail: dekan@fasper.bg.ac.rs
Tелефон: 011 2183 036

Продекан за науку

Проф. др Весна Жунић-Павловић, редовни професор
E-mail: pdnauka@fasper.bg.ac.rs
Tелефон: 011 29 20 451

Продекан за наставу

Проф. др Гордана Одовић, редовни професор
E-mail: pdnastava@fasper.bg.ac.rs
Tелефон: 011 20 30 722

Пријем студената уторком од 11:00 до 12:00 часова.

Секретар

Дипл. правник Маја Љубишић
E-mail: sekretar@fasper.bg.ac.rs
Tелефон: 011 2183 066

Студент продекан

Иван Јовановић
E-mail: studentprodekan@fasper.bg.ac.rs
Tелефон: 011 29 20 457

ФАСПЕР

Универзитет у Београду
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
Високог Стевана 2
11000 Београд
е-маил: info@fasper.bg.ac.rs

Добро дошли на Факултет са дугом традицијом образовања
стручњака у области специјалне едукације и рехабилитације.