Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Dr Jasmina Kovačević, redovni profesor

Osnovne akademske studije
 • Surdopedagogija sa modelima organizacije nastave
 • Metodika organizacije vaspitnog rada za gluvu i nagluvu decu
 • Prava i obaveze osoba sa ometenošću
 • Komunikacija u nastavi
 • Istorija defektologije
 • Teorijske osnove inkluzije i integracije
Master akademske studije
 • Pristupi u obrazovanju gluvih i nagluvih osoba
 • Interakcijski aspekti komunikacije u vaspitanju i obrazovanju
 • Aspekti rehabilitacije slepogluvih osoba
 • Vršnjačka interakcija u inkluzivnom obrazovanju
Doktorske studije
 • Savremene tendencije u obrazovanju i vaspitanju gluvih i nagluvih osoba

Obaveštenja

Rezultati:


TEME predispitnih obaveza iz predmeta ISTORIJA DEFEKTOLOGIJE 2021.god.(.pdf)


Uvod u defektologiju, teme za seminarske radove(.pdf)


Rezultati:


Predispitne obaveze Uvod u defektologiju(.pdf)


Rezultati kolokvijuma:


Predispitni poeni za predmet - Defektološki savetodavni i instruktivni rad(.pdf)


Popravni kolokvijum I - Uvod u defektologiju 16.12.2019.(.pdf)

Kolokvijum II Uvod u defektologiju 16.12.2019.(.pdf)


Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Uvod u defektologiju(.pdf)


Predavanja

Uvod u specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
   
   

 

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs