Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Dr Branislava Popović-Ćitić, redovni profesor

Osnovne akademske studije
  • Razvojna prevencija poremećaja ponašanja
  • Metodika socijalnog i pedagoškog rada sa decom i porodicom
  • Prevencija poremećaja ponašanja u školi
  • Primenjeno pozorište u radu sa decom i omladinom
Master akademske studije
  • Projektni ciklus programa prevencije
Doktorske studije
  • Istraživanja u prevencijskoj nauci
  • Fundamentalna istraživanja poremećaja ponašanja
  • Savremeni pristupi u istraživanjima zavisničkih ponašanja

 


 

...

  •  

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs