FASPER

Увид јавности Факултета

 

На основу чл. 65, 71. и 72. Закона о високом образовању (Службени гласник РС бр. 76/05), ставља се на увид јавности:

Сви извештаји, реферати и радови налазе се у библиотеци Факултета.
  • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 23.05.2017. до 29.05.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршни мастер рад на тему: Ментална ротација и визуелно планирање код деце са интелектуалном ометеношћу школског узраста, кандидата Јелене Марковић.
  • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 23.05.2017. до 29.05.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршни мастер рад на тему: Инхибиторна контрола и моторичке способности код деце млађег школског узраста, кандидата Софије Саџаков.
  • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 23.05.2017. до 29.05.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: Фонемски слух и вербално памћење код деце предшколског узраста, кандидата Иване Ђорђевић.
  • Ставља се на увид јавности Извештај Комисије за избор др Марије Анђелковић и др Ксеније Станимиров у звање доцента за ужу научну област Тифлологија. Извештаји се стављају на увид јавности од 23.05.2017. године, закључно са 22.06.2017. године и налазе се на сајту и у библиотеци Факултета. Извештај (.pdf)
  • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 22.05. до 29.05.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршни мастер рад на тему: УТИЦАЈ БУКЕ НА КВАЛИТЕТ СЛУШАЊА, кандидата АНДРИЈЕ ВОЈВОДИЋА.
  • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 17.05.2017. до 23.05.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему:Детерминанте општих знања о сексуалности код адолесцената са лаком интелектуалном ометеношћу, кандидата Исидоре Обрадовић.
  • Извештај и урађена докторска дисертација кандидата Неде Милошевић, стављају се на увид јавности 30 дана тј. од 15. маja до 15. јуна 2017. године. Дисертација (.pdf) | Извештај (.pdf)