FASPER

Увид јавности Факултета

 

На основу чл. 65, 71. и 72. Закона о високом образовању (Службени гласник РС бр. 76/05), ставља се на увид јавности:

Сви извештаји, реферати и радови налазе се у библиотеци Факултета.
  • Извештај о оцени урађене урађене докторске дисертације (.pdf) и докторска дисертација (.pdf) „Утицај визуо-просторне радне меморије на усвајање математичких вештина код деце са тешкоћама у учењу математике“, кандидата Аните Ковачић-Поповић, студента докторских академских студија, стављају се на УВИД ЈАВНОСТИ у времену од 21.12.2018. до 21.01.2019. године.
  • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 18.12.2018. до 22.12.2018. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему Учесталост појаве дисграфије на територији општине Зрењанин:, кандидата Јелене Краљ.