FASPER

Увид јавности Факултета

 

На основу чл. 65, 71. и 72. Закона о високом образовању (Службени гласник РС бр. 76/05), ставља се на увид јавности:

Сви извештаји, реферати и радови налазе се у библиотеци Факултета.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 15.09.2017. до 22.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему Доступност јавних установа особама са оштећењем вида у Расинском округу, кандидата Кристине Крсмановић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 15.09.2017. до 22.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: Ставови грађана Младеновца о смртној казни, кандидата Јелене Златковић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 15.09. до 22.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: „Егзекутивне функције и оперативност мишљења код деце млађег школског узраста “, кандидата Милице Бакић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 15.09. до 22.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: „Задовољство животом код особа са интелектуалном ометеношћу у односу на процењену потребу за подршком и депресивну симптоматологију“, кандидата Миљане Марковић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 15.09.2017. до 22.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: Карактеристике деце без родитељског старања на домском смештају у центру за заштиту одојчади, деце и омладине-Београд, кандидата Нине Живковић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 15.09.2017. до 22.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: Ставови грађана Младеновца о смртној казни, кандидата Јелене Златковћ.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 15.09.2017. до 22.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: Карактеристике деце без родитељског старања на домском смештају у центру за заштиту одојчади, деце и омладине-Београд, кандидата Нине Живковић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 15.09. до 22.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: „Базичне моторичке функције код деце са интелектуалном ометеношћу “, кандидата Мирјане Гордић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 15.09. до 22.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: „Зрелост рукописа и језички аспект писања код деце млађег основношколског узраста“, кандидата Иване Ивковић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 15.09. до 22.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: „Ниво развоја мишљења код деце млађег школског узраста“, кандидата Марице Арсовић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 15.09. до 22.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: „Способности препознавања сопствених и туђих емоција код адолесцената са лаком интелектуалном ометеношћу“, кандидата Иване Костић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 15.09. до 22.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: „Егзекутивне функције и оперативност мишљења код деце млађег школског узраста“, кандидата Јелене Мањенчић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 14.09.2017. до 21.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему:Аудитивно, визуелно и кинестетско памћење код адолесцената са лаком и умереном интелектуалном ометеношћу, кандидата Ане Нинчић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 14.09.2017. до 21.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему:Заступљенсот конвергентног и дивергентног страбизма код деце предшколског узраста, кандидата Филипа Иванице.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 14.09.2017. до 21.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему:Стрес родитеља деце оштећеног слуха, кандидата Милице Хорват.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 14.09.2017. до 21.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: Рана идентификација деце са кашњењима у развоју – рана детекција поремећаја у оквиру аутистичког спектра, кандидата Марије Стошић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 14.09.2017. до 21.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: Стрес код родитеља деце са сметњама у развоју, кандидата Мирјане Обрадовић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 14.09.2017. до 21.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: Комуникативне способности особа са мултиплом склерозом, кандидата Јелене Димитров.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 14.09.2017. до 21.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: Перцепција прилагођавања на стечени инвалидитет и односа према раду особа са параплегијом, кандидата Маријане Росић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 14.09.2017. до 21.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: Малолетници као учесници у ланцу трговине дрогом, кандидата Милице Ковачевић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 14.09.2017. до 21.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: Синдром професионалног сагоревања код учитеља и дефектолога укључених у инклузивно образовање, кандидата Јоване Миладиновић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 14.09.2017. до 21.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: Синдром професионалног сагоревања код студената факултета за специјалну едукацију , кандидата Јелене Јовановић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 14.09.2017. до 21.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: Занемаривање и злостављање ученика са тешкоћама у менталном развоју , кандидата Иване Прокић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 14.09.2017. до 21.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: Учесталост хиперактивних облика понашања код ученика с тешкоћама у менталном развоју, кандидата Невене Љубисављевић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 14.09.2017. до 21.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: Имитација покрета и коришћење знаковног језика код глуве деце млађег школског узраста, кандидата Николе Рајића.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 14.09.2017. до 21.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: Мотивација за учење и академско постигнуће код адолесцената са лаком интелектуалном ометеношћу, кандидата Милице Јевтић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 13.09. до 20.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: „Карактеристике жена лечених од алкохолизма“, кандидата Кристине Зарић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 13.09. до 20.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: „Понашање средњошколаца у конфликтним ситуацијама“, кандидата Наташе Миленковић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 13.09. до 20.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: „Повезаност васпитних стилова родитеља и самопоштовања адолесцената “, кандидата Сандре Јоновић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 13.09. до 20.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: „Карактеристике корисника програма интензивног третмана у Заводу за васпитање деце и омладине – Београд“, кандидата Дарка Стаменковића.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 13.09. до 20.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: „Анализа садржаја приказа насиља малолетника у дневној штампи“, кандидата Јелене Мањенчић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 13.09.2017. до 20.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: Констелациони и методички чиниоци ефикасности читања слабовидих ученика на часу, кандидата Бојане Митровић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 13.09.2017. до 20.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: Ефекти примене оптичких и оптоелектроснских помагала за читање слабовидих особа, кандидата Анђеле Ристић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 13.09.2017. до 20.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: Резултати лечења функционалне амблиопије активном и пасивном плеоптичком терапијом, кандидата Александре Бошњак.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 13.09.2017. до 20.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: Квалитет живота одраслих особа са страбизмом, кандидата Стефане Младеновић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 13.09.2017. до 20.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: Стрес у породицама са глувом и наглувом децом која су слушно амплификована, кандидата Мире Глушчевић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 12.09.2017. до 19.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: Учесталост моторичких поремећаја код деце са дислалијом, кандидата Јелене Бркић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 12.09.2017. до 19.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: Морално расуђивање деликвентних адолесцената, кандидата Јелене Петровић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 12.09. до 18.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: „Специфичности употребе знакова у школама за глуве и наглуве ученике“, кандидата Петера Шотија.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 12.09. до 18.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: „Аудитивна обрада и пажња код деце са различитим моделима амплификације“, кандидата Јоване Пантић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 12.09. до 18.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: „Комуникацијске и аудиолошке последице презбиакузије“, кандидата Сање Симоновић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 12.09. до 18.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: „Слушне способности деце са различитим моделима амплификације“, кандидата Чиле Јухас.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 12.09. до 18.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: „Специфичност говорно-језичке продукције код глувих и наглувих ученика основношколског узраста“, кандидата Маје Јовановић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 12.09. до 18.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: „Језичке способности глувих и наглувих ученика основношколског узраста“, кандидата Радице Аритоновић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 12.09. до 18.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: „Искуства родитеља деце са кохлеарним имплантом“, кандидата Јелене Рнић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 12.09. до 18.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: „Функција правописа у школама за глуве и наглуве ученике“, кандидата Јоване Јаковљевић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 12.09. до 18.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: „Испитивање говорних и језичких способности глуве и наглуве деце предшколског узраста“, кандидата Јасне Терзић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 12.09. до 18.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: „Утицај оштећења слуха на квалитет живота одраслих особа“, кандидата Зоране Пајић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 12.09. до 18.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: „Примена SIFTER теста у одабиру ученика са сметњама у аудитивној перцепцији“, кандидата Зорице Георгијевић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 12.09. до 18.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: „Утицај тинитус ретреининг терапије на смањење симптома тинитуса“, кандидата Александре Војводић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 12.09. до 18.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: „Облици дисфункције сензорне интеграције код глуве и наглуве деце“, кандидата Данице Аритоновић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 12.09. до 18.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: „Понашање и школски успех глувих и наглувих ученика“, кандидата Јелене Арсић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 12.09. до 18.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: „Компетенције наставника за рад у инклузивном окружењу“, кандидата Невене Лекић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 12.09. до 18.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: „Ресурси родитеља особа са тешкоћама у менталном развоју“, кандидата Иване Рашковић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 12.09. до 18.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: „Учесталост амблиопије и рефракционих аномалија код деце са страбизмом“, кандидата Бојане Раковић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 08.09.2017. до 15.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: „Утицај логопедског третмана на способност налажења лексичких јединица код особа са афазијом“, кандидата Катарине Бакрачевић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 08.09.2017. до 15.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: „Однос способности разумевања језика и ЕЕГ налаза код деце са поремећајем у језичком развоју“, кандидата Душана Зачевића.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 08.09.2017. до 15.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: „Клинички облици апраксије код особа са Алцхајмеровом болешћу“, кандидата Емине Поповић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 08.09.2017. до 15.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: „Однос граматичких способности и ЕЕГ налаза код деце са поремећајем у језичком развоју“, кандидата Милице Тешић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 08.09.2017. до 15.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: „Процена вербалне и невербалне спретности код пацијената са афазијом“, кандидата Ане Личанић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 08.09.2017. до 15.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: „Синтаксичке способности особа са нефлуентним афазијама“, кандидата Исидоре Арсић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 08.09.2017. до 15.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: „Слободне асоцијације речи код деце млађег школског узраста“, кандидата Јелице Максимовић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 08.09.2017. до 15.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: „Заступљеност и карактеристике употребе алкохола и илегалнних психоактивних супстанци код младих у студентским домовима“, кандидата Милице Матовић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 11.09.2017. до 18.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: Карактеристике визуелног функционисања деце са церебралном парализом повезане са кортикалним оштећењем вида, кандидата Дијане Маркез.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 11.09.2017. до 18.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: Квалитет живота и свакодневне животне активности код одраслих особа са страбизмом, кандидата Филипа Филиповића.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 11.09.2017. до 18.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: Ставови студената према особама са оштећењем вида, кандидата Сузане Јојић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 11.09.2017. до 18.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: Ставови деце типичног развоја према вршњацима са оштећењем вида, кандидата Софије Фимић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 11.09.2017. до 18.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: Безбедност глуве и наглуве деце на друштвеним мрежама, кандидата Сандре Тошовић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 11.09.2017. до 18.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: Разредна клима из перспективе наставника и глувих и наглувих ученика, кандидата Марије Станисављевић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 11.09.2017. до 18.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: Проблеми понашања ученика редовне основне школе, кандидата Николе Бојовића.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 11.09.2017. до 18.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: Индикација за превентивно-корективно вежбе и игре у основној школи, кандидата Невене Гавриловић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 11.09.2017. до 18.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: Процена вештине писања код ученика основношколског узраста, кандидата Валентине Пуповић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 11.09.2017. до 18.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: Анализа школовања деце са сметњама у развоју на територији општине Обреновац, кандидата Сузане Јевђеновић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 11.09.2017. до 18.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: Анализа неких детерминанти става наставника према нумеричком оцењивању, кандидата Александре Словић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 08.09.2017. до 15.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему:Структура вишеструке ометености код особа са церебралном парализом, кандидата Милоша Војиновића.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 08.09.2017. до 15.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему:Облици понашања родитеља приликом суочавања са дијагнозом детета са хроничном болешћу, кандидата Ирине Грубач.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 08.09.2017. до 15.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему:Развојна саветовалишта у Београду-организација рада и могућности ре/хабилитационих метода, кандидата Ане Поповић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 08.09.2017. до 15.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему:Психомоторне способности деце са специфичним развојним поремећајима, кандидата Кате Јокић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 08.09.2017. до 15.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: Вршњачки однос ученика са лаком интелектуалном ометеношћу , кандидата Александре Љубић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 08.09.2017. до 15.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: Компаративна анализа постигнућа нативних говорника мађарског и српског језика на другој верзији Комуникационе чек-листе за децу , кандидата Далиборке Гавриловић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 09.09.2017. до 16.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: Учесталост појаве дисграфије код деце млађег школског узраста, кандидата Владе Медојевића.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 09.09.2017. до 16.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: Лексичко- семантичке способности код деце са патолошким ЕЕГ налазом , кандидата Андрее Раичевић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 07.09.2017. до 14.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: Стратегије решавања едукативних потреба деце са оштећењем вида у основним школама на територији Ваљева, кандидата Милице Милаковић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 07.09.2017. до 14.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: Карактеристике игре деце са оштећењем вида предшколског узраста, кандидата Слађане Соколовић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 07.09.2017. до 14.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: Емпатичност и стрес код наставника у основној школи и школи за образовање ученика са сметњама у развоју , кандидата Милице Мариновић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 07.09.2017. до 14.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: Социјална обележја проституције у Београду, кандидата Марине Николић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 07.09.2017. до 14.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: Учесталост појаве дисграфије на територији општине Младеновац , кандидата Слађане Петровић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 07.09.2017. до 14.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему:Фонолошке способности деце са патолошким ЕЕГ налазом, кандидата Божане Дурлевић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 07.09.2017. до 14.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: Дефицити у продукцији лексичких јединица код особа са афазијом, кандидата Тамаре Филиповић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 06.09.2017. до 13.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: „Акустичка структура гласа код деце млађег школсаког узраста пре и после наставе“, кандидата Јоване Симић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 06.09.2017. до 13.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: „Повезаност акустичких и перцептуалних индикатора квалитета гласа“, кандидата Бојане Симић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 06.09.2017. до 13.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: „Самопроцена гласа и акустичка анализа гласа код особа са поремећајима флуентности говора“, кандидата Ђурђије Станковић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 06.09.2017. до 13.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: „Утицај сензорне собе на ефекат логопедског третмана“, кандидата Милене Бабић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 06.09.2017. до 13.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: „Утицај вокалног замора и информисаности на варијабилност акустичке структуре гласа“, кандидата Невене Новаковић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 06.09.2017. до 13.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: „Мултидимензионална анализа гласа код студената логопедије“, кандидата Милице Анастасијевић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 06.09.2017. до 13.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: „Утицај социјалне средине на замор гласа код наставника“, кандидата Ане Ђурђевић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 06.09.2017. до 13.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: „Процена акустичких параметара говора код предавача“, кандидата Слађане Луковић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 06.09.2017. до 13.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: „Разумљивост и развијеност говора код деце са церебралном парализом предшколског и млађег школског узраста“, кандидата Марије Губеринић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 06.09.2017. до 13.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: „Вербално памћење и фонемски слух код деце са развојном дисфазијом“, кандидата Татјане Царић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 06.09.2017. до 13.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: „Лексичко-семантичке способности и наративно писање код билингвалне деце“, кандидата Марине Шипке.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 06.09.2017. до 13.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: „Артикулационе способности и аудитивна анализа и синтеза гласова и речи код деце предшколског узраста“, кандидата Мирјане Косановић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 06.09.2017. до 13.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: „Артикулационе способности и развијеност говора код деце предшколског узраста“, кандидата Наталије Ђурић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 06.09.2017. до 13.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: „Способност именовања и дефинисања појмова код деце са специфичним језичким поремећајем“, кандидата Слађане Андрејић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 06.09.2017. до 13.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: „Модалитети социјалне подршке ученицима са лаком интелектуалном ометеношћу“, кандидата Стефана Ранковића.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 06.09.2017. до 13.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: „Визуелни аспект креативности код ученика са лаком интелектуалном ометеношћу“, кандидата Стефане Ђурић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 06.09.2017. до 13.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: „Ставови јавности према бившим осуђеним лицима“, кандидата Драгице Страиновић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 06.09.2017. до 13.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: „Ставови студената о осуђеним лицима“, кандидата Тијане Шатаре.  
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 06.09.2017. до 13.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: „Повезаност артикулације и фонематског слуха код деце са сметњама у говору“, кандидата Јоване Пајовић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 06.09.2017. до 13.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: „Анализа гласа свештених лица пре и након вршења службе“, кандидата Жељке Филиповић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 06.09.2017. до 13.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: „Акустичка структура гласа код особа са деменцијом“, кандидата Катарине Благојевић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 06.09.2017. до 13.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: „Глас код адолесцената“, кандидата Анђеле Станковић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 06.09.2017. до 13.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: „Глас код нефлуентних афазија“, кандидата Иване Комановић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 06.09.2017. до 13.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: „Утицај пушења на квалитет гласа код средњошколаца и студената“, кандидата Катарине Мирковић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 06.09.2017. до 13.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: „Информисаност популације о поремећајима гласа“, кандидата Тијане Симић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 06.09.2017. до 13.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: „Процена свесности вокалних професионалаца о поремећајима гласа“, кандидата Јасмине Симић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 06.09.2017. до 12.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: Усамљеност код особа са инвалидитетом, кандидата Маје Абрлић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 06.09.2017. до 12.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: Род и феноменолошке карактеристике малолетничке деликвенције на територији Лесковца, кандидата Марије Стојановић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 06.09.2017. до 12.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: Повезаност структуре породице и породичних односа са проблемима у школовању код ученика старијих разреда основне школе, кандидата Јоване Мајсторовић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 06.09.2017. до 12.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: Извршење васпитне мере упућивања у васпитну установу у заводу за васпитање деце и омладине-Београд, кандидата Милоша Станојевића.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 06.09.2017. до 12.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: Профил ризика и потреба малолетника којима је изречена васпитна мера упућивања у васпитну установу, кандидата Кристине Младеновић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 06.09.2017. до 12.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему:Самопослуживање код ученика са тешком интелектуалном ометеношћу, кандидата Мирјане Цветиновић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 06.09.2017. до 12.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему:Артикулационе способности; анализа и синтеза гласова и речи деце предшколског узраста, кандидата Анице Рајковић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 04.09.2017. до 11.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: Процена фонемског слуха и фонолошке свесности код деце предшколског узраста, кандидата Иване Ђорђиевски.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 04.09.2017. до 11.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: Учесталост дисграфије код деце млађег школског узраста, кандидата Катарине Милић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 04.09.2017. до 11.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: Говорно-језичке способности штићеника у установи социјалне заштите, кандидата Јелене Танасић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 04.09.2017. до 11.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: Мултидимензионална анализа старачког гласа, кандидата Зорице Кеврешан.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 04.09.2017. до 11.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: Учесталост и обрасци играња видео-игара код ученика средњих школа, кандидата Немање Рајића.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 04.09.2017. до 11.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: Слободно време адолесцената са зависношћу од психоактивних супстанци, кандидата Јоване Вељановић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 04.09.2017. до 11.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: Повезаност неефективног родитељства и зависности од психоактивних супстанци у адолесценцији, кандидата Јоване Миљковић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 04.09.2017. до 11.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: Карактеристике малолетника којима су изречени васпитни налози, кандидата Кристине Лазаревић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 02.09.2017. до 08.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: Положај осуђених Рома у пеналном третману, кандидата Ане Јовановић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 02.09.2017. до 08.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: Лексичко-семантичке способности код деце са поремећајем у језичком развоју, кандидата Немање Мићића.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 02.09.2017. до 08.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: Способност лексичког одлучивања код особа са афазијом, кандидата Јелене Бољевић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 02.09.2017. до 08.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: Процена свесности о афазији у Републици Српској, кандидата Јоване Бухаћ.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 31.08.2017. до 06.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: Неки показатељи говорног развоја код деце предшколског узраста, кандидата Оливере Иванишевић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 30.08.2017. до 05.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему:Примена окупационо-радне терапије у Специјалној затворској болници, кандидата Радмиле Ђокић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 30.08.2017. до 05.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему:Анализа услуге лични пратилац детета, кандидата Мирјане Оцокољић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 30.08.2017. до 05.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: Насиље међу осуђеницима у КПЗ Забела, кандидата Милице Јаџић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 30.08.2017. до 05.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: Дисциплински приступи са елементима насиља, кандидата Стефане Ристић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 30.08.2017. до 05.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему:Ставови грађана према осуђенима у затвору, кандидата Виолете Баковић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 30.08.2017. до 05.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: Третман страних држављана осуђених на казну затвора у Србији, кандидата Тамаре Михајловић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 29.08.2017. до 04.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: Компаративна студија стилова подучавања наставника у инклузивној школи и школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом , кандидата Марије Стамболић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 29.08.2017. до 04.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: Значај активног учешћа родитеља у програму хабилитације деце са церебралном парализом и другим развојним сметњама, кандидата Јоване Гроздановић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 29.08.2017. до 04.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: Рекласификација осуђених лица у пракси окружног затвора у Смедереву, кандидата Иване Митровић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 29.08.2017. до 04.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему:Утицај типа и тежине језичког поремећаја на вербалну флуентност особа са афазијом, кандидата Милице Крстић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 29.08.2017. до 04.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему:Способност читања код особа са афазијом, кандидата Милице Јањић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 29.08.2017. до 04.09.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему:Неке развојне способности деце предшколског узраста, кандидата Јелене Сандић.