Увид јавности

 

Сви извештаји, реферати и радови налазе се у библиотеци Факултета.
  • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 08. до 12.03.2023. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему „Упоредни приказ извршења кривичних санкција према малолетним учиниоцима кривичних дела у Републици Србији и Краљевини Норвешкој“, кандидата Јелене Вујновић.
  • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 08. до 12.03.2023. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему „Специфичности аудитивног понашања код деце са поремећајима из спектра аутизма“, кандидата Дорис Стјепчевић.
  • Ставља се на увид јавности Извештај Комисије(.pdf) за избор Барбаре Блажанин у звање асистента, за ужу научну област Општа психологија. Извештај се ставља на увид јавности почев од 24.02.2023. до 10.03.2023. годинe.
  • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 21.02.2023. до 25.02.2023. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему Учесталост церебралног оштећења вида код деце предшколског и млађег основношколског узраста:, кандидата Сабине Клбечек.
  • Извештај о оцени урађене докторске дисертације(.pdf) и докторска дисертација „Академски и социјални исходи инклузивног образовања код ученика типичног развоја“(.pdf), кандидата Андријане Бакоч, студента докторских академских студија, ставља се на УВИД ЈАВНОСТИ у времену од 01. фебруара до 03. марта 2023. године.