Увид јавности

 

Сви извештаји, реферати и радови налазе се у библиотеци Факултета.
 • Ставља се на увид  јавности Извештај Комисије(.pdf) за избор др Татјане Ментус и др Предрага Теовановића у звање ванредног професора, за ужу научну област Методологија истраживања у специјалној едукацији и рехабилитацији. Извештај се ставља на увид јавности од 13.11.2020. године, закључно са 27.11.2020. године.
  Сажетак(.pdf)
 • Извештај о оцени урађене докторске дисертације (.pdf) и докторска дисертација (.pdf) ПОВЕЗАНОСТ ШКОЛСКОГ НЕУСПЕХА И СУКОБА СА ЗАКОНОМ У ПЕРИОДУ АДОЛЕСЦЕНЦИЈЕ, кандидата МАРИЈЕ МАЉКОВИЋ стављају се на УВИД ЈАВНОСТИ у времену од 27.10. до 27.11.2020. године.
 • Ставља се на увид јавности Извештај Комисије(.pdf) за избор др Александре Ђурић-Здравковић у звање ванредног професора, за ужу научну област Олигофренологијa од 26.10.2020. године, закључно са 09.11.2020. године.
  Сажетак(.pdf)
 • Ставља се на увид  јавности од 21.10.2020-04.11.2020. године, Извештај Комисије(.pdf) за избор Тамаре Радојевић и Ане Дробац у звање сарадника у настави, за ужу научну област Сурдологија.
 • Ставља се на увид јавности Извештај Комисије (.pdf) за избор др Сање Димоски у звање редовног професора, за ужу научну област Психологија ометености. Извештај се ставља на увид јавности  од 06-20.10.2020. године.
  Сажетак(.pdf)
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИ ЈАВНОСТИ, у времену од 25.09.2020. године до 29.09.2020. године, Извештај о завршеном мастер раду и завршен мастер рад на тему: „Повезаност коцкања и социјалне компетенције код адолесцената“, кандидата Јане Здравковић
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 17.09.2020. до 21.09.2020. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: Учесталост амблиопије и рефракционих аномалија код деце са инфантилном езотропијом , кандидата Милице Стаменковић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 17.09.2020. до 21.09.2020. године, Извештаји о завршеним мастер радовима и завршени мастер радови кандидата:
  • Инес Пашти, Способност препознавања лица код одраслих особа типичне популације
  • Симониде Милошевић, Однос пажње, инхибиције и академског постигнућа код деце млађег школског узраста
  • Катарине Чизмаш Креативност наставника као фактор успешности у раду са ученицима са интелектуалном ометеношћу
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉАЈУ СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 17.09.2020. до 21.09.2020. године, Извештаји о завршеном мастер раду и завршени мастер радови кандидата:
  • Марина Чапеља - Димензије индекса инклузивности у средњошколским установама
  • Ана Скоко Употреба асистивне технологије у образовању деце са сметњама и поремећајима у развоју
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉАЈУ СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 14.09.2020. до 18.09.2020. године, Извештаји о завршеном мастер раду и завршени мастер радови:
  • „Теорија ума код деце и одраслих са моторичким поремећајима“, кандидаткиње Невене Јаковљевић
  • „Визуомоторна интеграција код деце предшколског узраста“, кандидаткиње Снежане Љубисављевић
  • „Ставови и социјална дистанца студената према особама са инвалидитетом“, кандидаткиње Милице Ћирић
  • „Ефикасност супортивних техника код деце са сметњама у развоју“, кандидаткиње Живане Цукић
  • „Компетентност наставника и употреба асистивне технологије у настави за ученике са сметњама у развоју“, кандидаткиње Тијане Радовановић
  • „Примена теорије Лава Виготског у васпитању и образовању“, кандидаткиње Јелене Самаиловић
  • „Корелација визуомоторне интеграције и вештина читања и писања код ученика са сметњама у развоју основношколског узраста“, кандидаткиње Александре Тасић
  • „Саветовање за избор занимања и успешност ученика са сметњама у развоју после средње школе“, кандидаткиње Бојане Јовановић
  • „Ефикасност програма ране интервенције усмерене на породицу“, кандидаткиње Марије Ћелић
  • „Анализа инклузивности основних школа“, кандидаткиње Браниславе Тодић „Детерминанте социјалне партиципације особа са моторичким поремећајима“ кандидаткиње Тијане Билибија
  • „Анализа повезаности социо – демографских и неких фактора везаних за дијабетес и квалитета живота оболелих особа“, кандидаткиње Тијане Миљевић
  • „Утицај ране интервенције и третмана на психомоторни развој деце“, кандидаткиње Бојане Поповић
  • „Перцепција наставника о изради Индивидуалног образовног плана у редовним и школама за ученике са тешкоћама у развоју и инвалидитетом“, кандидаткиње Јелене Лапчевић
  • „Квалитет живота породица деце са тешкоћама у развоју“, кандидаткиње Бојане Јовановић
  • „Корелација графомоторних способности са физичким, социо-емоционалним, интелектуалним и говорно-језичким развојем код ученика првог разреда основне школе“, кандидаткиње Јелене Видојевић
  • „Утицај моторичких и когнитивних дефицита на активности свакодневног живота особа са мултиплом склерозом“, кандидаткиње Милене Павић
  • „Изазови у области ране интервенције деце са развојним сметњама и тешкоћама-стратегије и тактике“, кандидаткиње Марије Михајловић
  • „Утицај инклузивног образовања на академска постигнућа код ученика основне школе“, кандидата Николе Миленковић
  • "Мултипла склероза као феномен", кандидаткиње Нађе Стојилковић
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉАЈУ СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 14.09.2020. до 18.09.2020. године, Извештаји о завршеном мастер раду и завршени мастер радови:
  • Процена аудитивног понашања глуве и наглуве деце из перспективе сурдолога, кандидата Анастасије Пешут
  • Математичка анксиозност, кандидата Милице Јелисијевић
  • Преглед истраживања речника код глуве и наглуве деце, кандидата Кристине Милошевић
  • Функција дактилологије у развоју језика код глувих и наглувих ученика, кандидата Наташе Николић
  • Специфичности употребе знаковног језика у настави у школама за глуву и наглуву децу, кандидата Дијане Богићевић
  • Ефекти рехабилитације код синдромских оштећења слуха – преглед истраживања, кандидата Јане Александрић
  • Резилијентност и школски успех глувих и наглувих ученика, кандидата Санеле Лазић
  • Перцепција школске климе глувих и наглувих ученика у инклузивном окружењу, кандидата Магдалене Мишић
  • Утицај медија на ставове према особама са инвалидитетом, кандидата Невене Тојагић
  • Улога родитеља у формирању говора глуве и наглуве деце, кандидата Марије Вукаловић
  • Примена отоакустичке емисије у испитивању слуха код деце, кандидата Нине Божиновић
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉАЈУ СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 14.09.2020. до 18.09.2020. године, Извештаји о завршним мастер радовима и завршени мастер радови кандидата:
  • Андријана Игић; назив рада: „Морталитет осуђених током извршења казне затвора“
  • Јована Катанић; назив рада: „Повезаност образаца афективне привржености и стилова родитељства са склоностима младих ка алкохолизму и наркоманији“
  • Никола Радуловић; назив рада: „Феномен вршњачког злостављања код деце и младих са АДХД синдромом“
  • Јелена Петров; назив рада: „Ставови стручних радника центара за социјални рад у Београду и Панчеву о организацији, методологији и вредностима рада“
  • Раде Медојевић; назив рада: „Фактори ризика зависности од коцкања“
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉАЈУ СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 14.09.2020. до 18.09.2020. године, Извештаји о завршеном мастер раду и завршени мастер радови:
  • „Теорија ума код деце и одраслих са моторичким поремећајима“, кандидаткиње Невене Јаковљевић
  • „Визуомоторна интеграција код деце предшколског узраста“, кандидаткиње Снежане Љубисављевић
  • „Ставови и социјална дистанца студената према особама са инвалидитетом“, кандидаткиње Милице Ћирић
  • „Ефикасност супортивних техника код деце са сметњама у развоју“, кандидаткиње Живане Цукић
  • „Компетентност наставника и употреба асистивне технологије у настави за ученике са сметњама у развоју“, кандидаткиње Тијане Радовановић
  • „Примена теорије Лава Виготског у васпитању и образовању“, кандидаткиње Јелене Самаиловић
  • „Корелација визуомоторне интеграције и вештина читања и писања код ученика са сметњама у развоју основношколског узраста“, кандидаткиње Александре Тасић
  • „Саветовање за избор занимања и успешност ученика са сметњама у развоју после средње школе“, кандидаткиње Бојане Јовановић
  • „Ефикасност програма ране интервенције усмерене на породицу“, кандидаткиње Марије Ћелић
  • „Анализа инклузивности основних школа“, кандидаткиње Браниславе Тодић „Детерминанте социјалне партиципације особа са моторичким поремећајима“ кандидаткиње Тијане Билибија
  • „Анализа повезаности социо – демографских и неких фактора везаних за дијабетес и квалитета живота оболелих особа“, кандидаткиње Тијане Миљевић
  • „Утицај ране интервенције и третмана на психомоторни развој деце“, кандидаткиње Бојане Поповић
  • „Перцепција наставника о изради Индивидуалног образовног плана у редовним и школама за ученике са тешкоћама у развоју и инвалидитетом“, кандидаткиње Јелене Лапчевић
  • „Квалитет живота породица деце са тешкоћама у развоју“, кандидаткиње Бојане Јовановић
  • „Корелација графомоторних способности са физичким, социо-емоционалним, интелектуалним и говорно-језичким развојем код ученика првог разреда основне школе“, кандидаткиње Јелене Видојевић
  • „Утицај моторичких и когнитивних дефицита на активности свакодневног живота особа са мултиплом склерозом“, кандидаткиње Милене Павић
  • „Изазови у области ране интервенције деце са развојним сметњама и тешкоћама-стратегије и тактике“, кандидаткиње Марије Михајловић
  • „Утицај инклузивног образовања на академска постигнућа код ученика основне школе“, кандидата Николе Миленковић
  • "Мултипла склероза као феномен", кандидаткиње Нађе Стојилковић
 • Ставља се на увид јавности Извештај Комисије (.pdf) за избор Силване Пунишић у научно звање-виши научни сарадник. Извештај се ставља на увид јавности од 31.08.2020. године, закључно са 30.09.2020. године.
 • Ставља се на увид јавности Извештај Комисије (.pdf) за избор Љиљане Јеличић у научно звање-виши научни сарадник. Извештај се ставља на увид јавности од 31.08.2020. године, закључно са 30.09.2020. године.
 • Ставља се на увид јавности Извештај Комисије(.pdf) за избор Maринеле Шћепановић у истраживачко звање-истраживач сарадник.
  Извештај се ставља на увид јавности од 26.08.2020. године, закључно са 25.09.2020. године.