FASPER

Увид јавности Факултета

 

На основу чл. 65, 71. и 72. Закона о високом образовању (Службени гласник РС бр. 76/05), ставља се на увид јавности:

Сви извештаји, реферати и радови налазе се у библиотеци Факултета.
  • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 20.03.2019. до 24.03.2019. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: Повезаност опажања ефикасности васпитача са знањима и ставовима према потребама деце са поремећајима спектра аутизма, кандидата Исидора Вујадиновић
  • Извештај о оцени урађене докторске дисертације (.pdf) и докторска дисертација (.pdf) „НИВО МОТОРИЧКОГ РАЗВОЈА КОД УЧЕНИКА СА ПОРЕМЕЋАЈИМА У РАЗВОЈУ“, кандидата ИВАНЕ СРЕТЕНОВИЋ стављају се на УВИД ЈАВНОСТИ у времену од 11.3.2019. до 11.04.2019. године.
  • Ставља се на увид јавности Извештај Комисије(.pdf) за избор др Mирослава Стаменковића у звање ванредног професора, за ужу научну област Офталмологија. Извештај се ставља на увид јавности од 11.03.2019. године, закључно са 25.03.2019. године
  • Ставља се на увид јавности Извештај Комисије(.pdf) за избор др Јасмине Максић у звање доцента, за ужу научну област Хумана генетика. Извештај се ставља на увид јавности од 05.03.2019. године, закључно са 19.03.2019. године
  • Извештај о оцени урађене докторске дисертације (.pdf) и докторска дисертација (.pdf) „УПОТРЕБА И ФУНКЦИЈЕ ОДРЕДБЕНИХ РЕЧИ КОД ГЛУВЕ И НАГЛУВЕ ДЕЦЕ“, кандидата ИВАНЕ ВЕСЕЛИНОВИЋ стављају се на УВИД ЈАВНОСТИ у времену од 25.2.2019. до 25.03.2019. године.