FASPER

Увид јавности Факултета

 

На основу чл. 65, 71. и 72. Закона о високом образовању (Службени гласник РС бр. 76/05), ставља се на увид јавности:

Сви извештаји, реферати и радови налазе се у библиотеци Факултета.
  • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 16.01.2020. до 20.01.2020. године, Извештај о завршеном мастер раду и завршени мастер рад: Однос вештина саморегулације, маладаптивног понашања и демографских чинилаца код ученика са умереном интелектуалном ометеношћу кандидата Ане Маринковић
  • Ставља се на увид јавности Извештај Комисије(.pdf) за избор др Фадиља Еминовића у звање редовног професора, за ужу научну област Соматопедија. Извештај се ставља на увид јавности од 20.12.2019. године, закључно са 03.01.2020. године. Сажетак(.pdf)
  • Ставља се на увид јавности Извештај Комисије(.pdf) за избор Валентине Мартаћ и Дуње Стекић у звање сарадника у настави, за ужу научну област Тифлологија. Извештај се ставља на увид јавности од 09.12.2019. године, закључно са 23.12.2019. године
  • Ставља се на увид јавности Извештај Комисије(.pdf) за избор Невене Стрижак у звање асистента, за ужу научну област Психологија ометености. Извештај се ставља на увид јавности од 09.12.2019. године, закључно са 23.12.2019. године
  • Ставља се на увид јавности Извештај Комисије(.pdf) за избор др Слободанке Антић у звање ванредног професора, за ужу научну област Општа психологија. Извештај се ставља на увид јавности од 05.12.2019. године, закључно са 19.12.2019. године. Сажетак(.pdf)
  • Ставља се на увид јавности Извештај Комисије(.pdf) за избор Живане Цукић и Невене Јаковљевић у звање сарадника у настави, за ужу научну област Соматопедија. Извештај се ставља на увид јавности од 04.12.2019. године, закључно са 18.12.2019. године
  • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 18. до 23.11.2019. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: „Подстицање сензорне интеграције код деце са развојном дисфазијом“, кандидата Невене Зиндовић.
  • Извештај о оцени урађене докторске дисертације (.pdf) и докторска дисертација (.pdf) „САМООДРЕЂЕЊЕ ОДРАСЛИХ ОСОБА СА ИНТЕЛЕКТУАЛНОМ ОМЕТЕНОШЋУ“, кандидата МАРИЈЕ ЦВИЈЕТИЋ стављају се на УВИД ЈАВНОСТИ у времену од 18.11. до 18.12.2019. године.
  • Извештај о оцени урађене докторске дисертације (.pdf) и докторска дисертација (.pdf) „КАРАКТЕРИСТИКЕ ГОВОРА И ГЛАСА КАО ПРЕДИКТОРИ КВАЛИТЕТА КОМУНИКАЦИЈЕ КОД ОДРАСЛИХ ОСОБА СА ДИЗАРТРИЈОМ“, кандидата ИВАНЕ АРСЕНИЋ стављају се на УВИД ЈАВНОСТИ у времену од 18.10. до 18.11.2019. године.