FASPER

Увид јавности Факултета

 

На основу чл. 65, 71. и 72. Закона о високом образовању (Службени гласник РС бр. 76/05), ставља се на увид јавности:

Сви извештаји, реферати и радови налазе се у библиотеци Факултета.
 • Извештај о оцени урађене докторске дисертације (.pdf) и докторска дисертација (.pdf) „ПОВЕЗАНОСТ РОДИТЕЉСКОГ НАДЗОРА И ЕКСТЕРНАЛИЗОВАНИХ ПРОБЛЕМА У ПОНАШАЊУ КОД УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА“, кандидата МАРИНЕ КОВАЧЕВИЋ-ЛЕПОЈЕВИЋ стављају се на УВИД ЈАВНОСТИ у времену од 22.5.2018. до 22.06.2018. године.
 • Извештај о оцени урађене докторске дисертације (.pdf) и докторска дисертација (.pdf) „НЕУРОМОТОРНА НЕЗРЕЛОСТ УЧЕНИКА КАО РИЗИК ЗА УСВАЈАЊЕ БАЗИЧНИХ АКАДЕМСКИХ ВЕШТИНА“, кандидата ЛИДИЈЕ ИВАНОВИЋ стављају се на УВИД ЈАВНОСТИ у времену од 22.5.2018. до 22.06.2018. године.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 21.05.2018. до 25.05.2018. године, Извештај о завршном мастер раду и завршни мастер рад на тему: Невербална пажња код деце са аутузмом, кандидата Маје Маричић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 17.05.2018. до 21.05.2018. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: Прагматски профили и теорија ума код ученика са интелектуалном ометеношћу , кандидата Тамаре Миљковић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 15.05.2018. до 19.05.2018. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: Извршење казне малолетничког затвора у казнено-поправном заводу Ваљево, кандидата Кристине Ерић
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 14.05.2018. до 18.05.2018. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему ,,Разлике у квалитету слушања између кохлеарно имплантираних и бимодално амплификоване деце”, кандидата Ксеније Станковић.
 • Ставља се на увид јавности Извештај Комисије(.pdf) за избор др Слободана Банковића у звање доцента, за ужу научну област Олигофренологија.
  Извештај(.pdf) се ставља на увид јавности од 15.05.2018. године, закључно са 29.05.2018. године и налази се у библиотеци.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 14.05. до 18.05.2018. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: Упоредна анализа зависности од опијата код мушкараца и жена, кандидата Сандре Станимировић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 11.05. до 16.05.2018. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: Третман осуђених лица у Казнено-поправном заводу за малолетнике - Ваљево, кандидата Владе Дамњановића.
 • Ставља се на увид јавности Извештај Комисије(.pdf) за избор др Мине Николић у звање доцента за ужу научну област Сурдологија.
  Извештаји се стављају на увид јавности од 25.04.2018. године, закључно са 09.05.2018. године
 • Извештај о оцени урађене магистарске тезе (.pdf) и магистарска теза (.pdf) „ПОВЕЗАНОСТ СОЦИЈАЛНИХ, ДЕМОГРАФСКИХ И КРИМИНОЛОШКИХ КАРАКТЕРИСТИКА ОСУЂЕНИХ ЛИЦА СА РЕЦИДИВИЗМОМ“, кандидата НАТАЛИЈЕ ГРУБАЧ-СТАМЕНОВИЋ, стављају се на УВИД ЈАВНОСТИ у времену од 24.4.2018. до 24.05.2018. године.