FASPER

Увид јавности Факултета

 

На основу чл. 65, 71. и 72. Закона о високом образовању (Службени гласник РС бр. 76/05), ставља се на увид јавности:

Сви извештаји, реферати и радови налазе се у библиотеци Факултета.
  • Извештај и урађена докторска дисертација кандидата Бојане-Консуело Талијан, стављају се на увид јавности 30 дана тј. од 24. јула до 24. августа 2017. године. Докторска дисертација (.pdf) Извештај (.pdf)
  • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 20.07.2017. до 26.07.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: Aнализа гласа код деце са развојном дисфазијом , кандидата Милице Бачанин.
  • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 18.07.2017. до 24.07.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: „Испитивање психолошких стресора на радном месту“, кандидата Драгане Вукобрад.
  • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 18.07.2017. до 24.07.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: „Испитивање развијености животних вештина код ученика са сметњама у развоју“, кандидата Верице Бјелић.
  • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 18.07.2017. до 24.07.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: „Ставови ученика основних школа према вршњацима са сметњама у развоју“, кандидата Емилије Несторовић.
  • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 17.07.2017. до 23.07.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: ”Рана интервенција код развојних поремећаја деце предшколског узраста” , кандидата Јоване Мусовић.
  • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 13.07.2017. до 19.07.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему:Развој базичних активности покрета и постурални статус код деце без родитељског старања која су институционализована у центру за заштиту одојчади, деце и омладине у Београду. , кандидата Душана Стојановића.
  • Извештај и урађена магистарска теза кандидата Љиљане Радевић, стављају се на увид јавности 30 дана тј. од 12. јула до 12. августа 2017. године. Магистарска теза (.pdf) Извештај (.pdf)