FASPER

Увид јавности Факултета

 

На основу чл. 65, 71. и 72. Закона о високом образовању (Службени гласник РС бр. 76/05), ставља се на увид јавности:

Сви извештаји, реферати и радови налазе се у библиотеци Факултета.
  • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 20.03.2020. до 24.03.2020. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: „Утицај развојних сметњи на визуомоторне способности ученика основношколског узраста“, кандидата Николе Станковића.
  • Ставља се на увид  јавности Извештај Комисије за избор др Иване Арсенић у звање доцента, за ужу научну област Поремећаји комуникације у логопедији.
    Извештај се ставља на увид јавности од 09.03.2020. године, закључно са 23.03.2020. године.