Увид јавности

 

Сви извештаји, реферати и радови налазе се у библиотеци Факултета.
 • Ставља се на увид  јавности Извештај Комисије(.pdf) за избор др Марије Јелић у звање ванредног професора, за ужу научну област Општа педагогија са методологијом и историја педагогије. Извештај се ставља на увид јавности од 15.04.2021. године, закључно са 29.04.2021. године.
  Сажетак(.pdf)
 • Ставља се на увид јавности Извештај Комисије(.pdf) за избор др Марије Маљковић у звање доцента, за ужу научну област Теоријски и методски приступи у превенцији и третману поремаћаја понашања.
  Извештај се ставља на увид јавности од 06.04.2021. године, закључно са 20.04.2021. године
  Сажетак(.pdf)
 • Ставља се на увид  јавности Извештај Комисије(.pdf) за избор др Снежане Илић у звање ванредног професора, за ужу научну област Соматопедија.
  Извештај се ставља на увид јавности од 02.04.2021. године, закључно са 16.04.2021. године.
  Сажетак(.pdf)