Увид јавности

 

Сви извештаји, реферати и радови налазе се у библиотеци Факултета.
  • Ставља се на увид јавности Извештај Комисије(.pdf) за избор Лидије Буквић у звање асистента, за ужу научну област Теоријски и методски приступи у превенцији и третману поремећаја понашања. Извештај се ставља на увид јавности од 18.01.2022. до 01.02.2022. годинe.
  • Ставља се на увид јавности Извештај Комисије(.pdf) за избор Зорице Даничић у звање асистента, за ужу научну област Поремећаји комуникације у логопедији. Извештај се ставља на увид јавности од 16.01.2022. до 31.01.2022. годинe.
  • Ставља се на увид јавности Извештај Комисије(.pdf) за избор др Наташе Бухе у звање ванредног професора, за ужу научну област Олигофренологија. Извештај се ставља на увид јавности од 12.01.2022. до 26.01.2022. годинe.
    Сажетак(.pdf)
  • Ставља се на увид јавности Извештај Комисије(.pdf) за избор др Маје Миловановић у звање доцента, за ужу научну област Неурологија. Извештај се ставља на увид јавности од 22.-31.12.2021. годинe и наставља се 16.01.2022. године, закључно са 20.01.2022. године.
    Сажетак(.pdf)