FASPER

Увид јавности Факултета

 

На основу чл. 65, 71. и 72. Закона о високом образовању (Службени гласник РС бр. 76/05), ставља се на увид јавности:

Сви извештаји, реферати и радови налазе се у библиотеци Факултета.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 14.03. до 20.03.2018. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: Изложеност младих преступника радикализацији, кандидата Далиборке Ранђеловић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 12.03. до 16.03.2018. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: Анксиозност родитеља адолесцената који се лече од алкохолизма, кандидата Јелене Лазаревић.
 • Ставља се на увид јавности Извештај Комисије за избор проф. др Весне Жигић у звање ванредног професора, за ужу научну област Тифлологија.
  Извештај се ставља на увид јавности од 27.02.2018. године, закључно са 29.03.2018. године и налази се у библиотеци и на сајту Факултета. Извештај (.pdf) | Сажетак (.pdf)
 • Извештај о оцени урађене докторске дисертације (.pdf) и докторска дисертација (.pdf) „ФАКТОРИ УСПЕШНОГ УКЉУЧИВАЊА ОСОБА ОШТЕЋЕНОГ СЛУХА У РАДНИ ПРОЦЕС“, кандидата ИВАНЕ МИТРОВИЋ-ЂОРЂЕВИЋ стављају се на УВИД ЈАВНОСТИ у времену од 26.2.2018. до 26.03.2018. године.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 06.02.2018. до 11.02.2018. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: Мишљења и ставови штићеника васпитних установа о особљу, условима живота и неким елементима третмана у Србији , кандидата Милене Матовић.
 • Ставља се на увид јавности Извештај Комисије за избор др Данице Васиљевић-Продановић у звање ванредног професора за ужу научну област Криминологија, пенологија и виктимологија. Извештаји се стављају на увид јавности од 24.01.2018. године, закључно са 23.02.2018. године. Извештај(.pdf)
 • Ставља се на увид јавности Извештај Комисије за избор Иване Сретеновић у звање асистента за ужу научну област Соматопедија. Извештаји се стављају на увид јавности од 24.01.2018. године, закључно са 23.02.2018. године. Извештај (.pdf)
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 23.01.2018. до 28.01.2018. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: Језик и социјални развој деце с тешкоћама у менталном развоју предшколског узраста, кандидата Иване Петровић.
 • Ставља се на увид јавности Извештај Комисије за избор др Горана Јованића у звање ванредног професора за ужу научну област Теоријски и методски приступи у превенцији и третману поремећаја понашања. Извештаји се стављају на увид јавности од 27.12.2017. године, закључно са 26.01.2018. године. Извештај (.pdf)
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 20.12.2017. до 27.12.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: Функција вербалне агресије код ученика са интелектуалном ометеношћу, кандидата Александре Манић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 18.12.2017. до 25.12.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: Утицај типа становања на ниво усвојености социјалних улога одраслих особа са умереном интелектуалном ометеношћу, кандидата Јане Голубовић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 18.12.2017. до 25.12.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему ,,Утицај ритма на развијеност речника код глуве деце предшколског узраста”, кандидата Браниславе Кокар.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 08.12.2017. године до 16.12.2017. године, Извештај комисије о завршеном мастер и завршени мастер рад на тему:“ МОТИВИСАНОСТ РОДИТЕЉА ЗА ДЕФЕКТОЛОШКИ ТРЕТМАН ДЕТЕТА СА РАЗВОЈНИМ СМЕТЊАМА У УСТАНОВАМА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ“, кандидата Невене Денчић.
 • Ставља се на увид јавности Извештај Комисије за избор Драгице Богетић у звање асистента за ужу научну област Социјална патологија. Извештаји се стављају на увид јавности од 29.11.2017. године, закључно са 28.12.2017. године и налазе се на сајту и у библиотеци Факултета. Извештај (.pdf)
 • Извештај и урађена магистарска теза кандидата Наталије Грубач Стаменковић, стављају се на увид јавности 30 дана тј. од 27. новембра до 27. децембра 2017. године. Магистарска теза (.pdf)| Извештај (.pdf)
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 28.11.2017. до 05.12.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: Утицај модалитета стимулуса на именовање код пацијената са алцхајмеровом болешћу, кандидата Олге Бакић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 21.11.2017. до 28.11.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: Ризична понашања младих у ромској популацији, кандидата Ирене Адамовић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 20.11.2017. до 27.11.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему Специфичност употребе различитих врста писања у школама за глуве ученике, кандидата Тијане Милутиновић.
 • Извештај и урађена докторска дисертација кандидата Слободана Банковића, стављају се на увид јавности 30 дана тј. од 14. новембра до 14. децембра 2017. године. Докторска дисертација (.pdf) Извештај (.pdf)
 • Извештај и урађена докторска дисертација кандидата Бојане Дрљан, стављају се на увид јавности 30 дана тј. од 15. новембра до 15. децембра 2017. године. Докторска дисертација (.pdf) Извештај (.pdf)