Увид јавности

 

Сви извештаји, реферати и радови налазе се у библиотеци Факултета.
  • Ставља се на увид јавности Извештај Комисије(.pdf) за избор др Славице Максимовић у научно звање-виши научни сарадник. Извештај се ставља на увид јавности од 18.07.2022. године, закључно са 17.08.2022. године.
    Резиме(.pdf)
  • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 18.07.2022. до 22.07.2022. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: Вокални замор код наставника, кандидата Катарине Продановић.
  • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 18.07.2022. до 22.07.2022. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: Замор гласа код вокалних професионалаца, кандидата Бојане Павловић.
  • Извештај о оцени урађене докторске дисертације (.pdf) и докторска дисертација Адаптивне вештине код деце са поремећајима комуникације (.pdf), кандидаткиње Слађане Ћаласан, студента докторских академских студија, стављају се на УВИД ЈАВНОСТИ у времену од 05. до 24. јула и од 22. до 31. августа 2022. године.