FASPER

Увид јавности Факултета

 

На основу чл. 65, 71. и 72. Закона о високом образовању (Службени гласник РС бр. 76/05), ставља се на увид јавности:

Сви извештаји, реферати и радови налазе се у библиотеци Факултета.
  • Ставља се на увид јавности Извештај Комисије за научну област – Сурдологија, о кандидату др Ивани Павковић, за научно звање-научни сарадник. Извештај се ставља на увид јавности од 01.02.2017. године, закључно са 02.03.2017. године и налази се на сајту и у библиотеци Факултета. Резиме (.pdf) | Извештај (.pdf)
  • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 09.01.2017. до 17.01.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: Повезаност саморегулације са задовољством академском подршком код студената са инвалидитетом, кандидата Милице Филајдић.
  • Ставља се на увид јавности Извештај Комисије за избор др Наташе Бухе у звање доцента, за ужу научну област Олигофренологија. Извештај се ставља на увид јавности од 27.12.2016. године, закључно са 26.01.2017. године и налази се у библиотеци и на сајту Факултета. Извештај | Сажетак