FASPER

Увид јавности Факултета

 

На основу чл. 65, 71. и 72. Закона о високом образовању (Службени гласник РС бр. 76/05), ставља се на увид јавности:

Сви извештаји, реферати и радови налазе се у библиотеци Факултета.
  • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 20.11.2018. до 24.11.2018. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: „Подршка деци са развојним сметњама у предшколским установама“, кандидата Марије Јаковљевић.