FASPER

Увид јавности Факултета

 

На основу чл. 65, 71. и 72. Закона о високом образовању (Службени гласник РС бр. 76/05), ставља се на увид јавности:

Сви извештаји, реферати и радови налазе се у библиотеци Факултета.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉАЈУ СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 20.09.2018. до 24.09.2018. године, Извештаји о завршеним мастер радовима и завршени мастер радови:
  • „Стилови учења и поучавања код глувих и наглувих“, кандидата Неранџе Ђукић
  • „Функција падежа код глувих и наглувих“, кандидата Саветке Радојевић
  • „Употреба питања и упитних речи у писаном изразу и знаковном језику код глувих и наглувих ученика“, кандидата Милкице Гајовић
  • „Специфичност сметњи слуха старијег животног доба“, кандидата Милене Вељковић
  • „Сензорни профил глуве и наглуве деце предшколског узраста”, кандидата Петре Бореновић
  • „Употреба основних глаголских времана код глувих и наглувих ученика“, кандидата Ане Филиповић
  • „Читање говора са усана код глуве и наглуве деце основношколског узраста“, кандидата Дубравке Васић
  • „Утицај праксије мускулатуре лица на развој артикулације код глуве деце млађег школског узраста“, кандидата Николе Станојевића
  • „Специфичност језичке продукције код глувих и наглувих ученика“, кандидата Матее Михајловић
  • „Значај лексичко-стилског израза код глувих и наглувих ученика основношколског узраста“, кандидата Милице Миљковић
  • „Значај илустрације у развоју језика код глувих и наглувих ученика основношколског узраста“, кандидата Милице Анђелковић
  • „Примена интегративне наставе у школама за глуве и наглуве“, кандидата Иване Марковић
  • „Социјалне компетенције глувих и наглувих ученика”, кандидата Владице Белаћевић
  • „Утицај НВО на промену положаја особа ометених у развоју“, кандидата Невене Брадић
  • „Фактори који утичу на ставове ученика старијег школског узраста према глувим и наглувим ученицима у инклузивном образовању“, кандидата Ане Живановић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 20.09.2018. до 24.09.2018. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: Информатичка писменост ученика са оштећењем вида, кандидата Маријане Веселиновић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 20.09.2018. до 24.09.2018. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: „Ставови родитеља предшколске деце са сметњама у развоју према инклузивном приступу у предшколским установама“, кандидата Зоране Стефановић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 20.09.2018. до 24.09.2018. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: „Ставови родитеља предшколске деце према инклузивном приступу у предшколским установама“, кандидата Саше Станисављевић.
 • Ставља се на увид јавности Извештај Комисије(.pdf) за избор др Бојане Дрљан у звање асистента са докторатом, за ужу научну област Поремећаји језика.
  Извештај се ставља на увид јавности од 18.09.2018. године, закључно са 02.10.2018. године.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉАЈУ СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 19.09.2018. до 23.09.2018. године, Извештаји о завршеним мастер радовима и завршени мастер радови:
  • Извршење казне кућног затвора у надлежности Повереничке службе у Београду“, кандидата Јоване Јоковић.
  • „Вршњачко насиље међу ученицима основних школа на територији општине Уб“, кандидата Јасмине Јагодић.
  • „Карактеристике извештавања о преступничком понашању малолетника у електронским медијима у периоду од 2014. до 2017. године“, кандидата Сандре Игњатовић.
  • „Присуство антисоцијалног и граничног поремећаја личности код лечених зависника“, кандидата Радмиле Ђуровић.
  • „Феноменолошке карактеристике насиља у партнерским везама студената Универзитета у Београду“, кандидата Александре Анђелковић.
  • „Сексуално узнемиравање на радном месту“, кандидата Ирине Пантић.
  • „Ставови грађана општине Лозница о алтернативним кривичним санкцијама“, кандидата Снежане Пајић.
  • „Социјалне и породичне карактеристике лечених зависника од психоактивних супстанци“, кандидата Јелене Контић.
  • „Обележја злоупотребе психоактивних супстанци код средњошколаца у Београду и Херцег Новом“, кандидата Јелене Чавић.
  • „Узроци и последице дјечјих бракова у популацији Рома на територији Београда“, кандидата Ане Буздован.
  • „Ризична сексуална понашања у популацији адолесцената“, кандидата Марије Ратковић.
  • „Карактеристике ризичних сексуалних понашања студената“, кандидата Јоване Ћирковић.
  • „Груба моторика код деце с тешкоћама у менталном развоју“, кандидата Невене Сретеновић.
  • „Квалитет живота особа са дијабетичком ретинопатијом“, кандидата Адриане Јанић
  • „Успешност ортоптичких вежби код деце са дивергентним страбизмом“, кандидата Немање Товирац
  • „Самопроцена спремности наставника предметне наставе за рад у инклузивном образовању“, кандидата Јелене Мијић
  • „Наставничка процена важности генеричких компетенција у раду са ученицима са сметњама у развоју“, кандидата Љиљане Филић
  • „Наставничка процена важности компетенција за обављање кључних послова у раду са ученицима са сметњама у развоју”, кандидата Сузане Васић
  • „Ментално здравље и реакције у контакту са особама са ометеношћу код грађана Македоније“, кандидата Иване Брческе
  • „Физичке активности особа са оштећењем вида и фактори који их одређују“, кандидата Маре Ожеговић
  • „Ментално здравље и реакције у контакту са особама са ометеношћу код грађана Србије“, кандидата Сузане Алемпијевић
  • „Варијабилности формантних карактеристика вокала код деце са поремећајима говора”, кандидата Александре Ракић
  • „Процена квалитета дечијег гласа”, кандидата Катарине Биочанин
  • „Утицај хормона на акустичке параметре гласа”, кандидата Катарине Кељевић
  • „Процена свесности о поремећајима гласа код васпитача”, кандидата Аните Колунџије
  • „Процена свесности о поремећајима гласа код васпитача”, кандидата Соње Лазовић
  • „Квалитет гласа код деце старијег школског узраста”, кандидата Сенке Тошић
  • „Поремећаји гласа код развојних дисфазија”, кандидата Зухре Шкријељ
  • „Мултидимензионална анализа гласа код деце с развојним поремећајима говора”, кандидата Весне Поповић
  • „Процена свесности о поремећајима гласа код вокалних професионалаца”, кандидата Марије Мијалковић
  • „Акустичка анализа гласа код испитаника са развојном дисфазијом”, кандидата Ирене Бацић
  • „Замор гласа код васпитача”, кандидата Милице Смиљанић
  • „Акустичка структура вокала код испитаника са церебралном парализом”, кандидата Јелице Лечић
  • „Процена гласа код деце предшколског узраста”, кандидата Данијеле Ристичевић
  • „Процена гласа код деце са интелектуалном ометеношћу”, кандидата Иване Јовановић.
 • Ставља се на увид јавности Извештај Комисије (.pdf) за избор др Иване Шеховић у звање доцента, за ужу научну област Поремећаји говора Извештај се ставља на увид јавности од 14.09.2018. године, закључно са 28.09.2018. године.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉАЈУ СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 11.09.2018. до 15.09.2018. године, Извештаји о завршним мастер радовима и завршени мастер радови:
  • ЈЕЛЕНА МИТРОВИЋ - Компарација фактора ризика код осуђених на кратке казне затвора у односу на осуђене на алтернативне санкције (проф. др Горан Јованић – ментор)
  • БОЈАНА САБОТИНОВСКИ - Запошљавање као фактор реинтеграције бивших осуђених особа (проф. др Горан Јованић – ментор)
  • ТАМАРА МРКШИЋ - Ставови јавности према отварању затвора у локалној заједници(проф. др Горан Јованић – ментор)
  • САНДРА МИЛОВАНОВИЋ - Радно ангажовање осуђених у казнено поправном заводу у Нишу(проф. др Горан Јованић – ментор)
  • МАРИЈА СТАНКОВИЋ - Повезаност социјалне подршке са снагама и тешкоћама у адолесценцији(проф. др Горан Јованић – председник Комисије)
  • МАРИЈА СТОЈАНОВИЋ - Слика о себи деце и адолесцената на смештају у установама социјалне заштите(проф. др Горан Јованић – председник Комисије)
  • АЛЕКСАНДАР СТЕФАНОВИЋ - Ставови грађана општине Лозница о алтернативним кривичним санкцијама(проф. др Горан Јованић – члан Комисије)
  • ИВАНА ВАСИЋ - Образовање и професионално оспособљавање штићеника Васпитно-поправног дома Крушевац(проф. др Горан Јованић – члан Комисије)
  • АНЂЕЛА МАНОЈЛОВИЋ - Повезаност вредносних оријентација и агресивности код адолесцената(проф. др Горан Јованић – члан Комисије)
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉАЈУ СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 13.09.2018. до 17.09.2018. године, Извештаји о завршеном мастер раду и завршени мастер радови:
  • Усвајање Извештаја о завршеном мастер раду кандидата Ивоне Берацка под називом „Процена свесности о афазији на подручју Аутономне Покрајине Војводине” и упућивање на увид јавности. Рад је у Извештају Комисије позитивно оцењен
  • Усвајање Извештаја о завршеном мастер раду кандидата Александре Тошић под називом „Језички поремећаји код особа са амиотрофичном латералном склерозом” и упућивање на увид јавности. Рад је у Извештају Комисије позитивно оцењен
  • Усвајање Извештаја о завршеном мастер раду кандидата Јелене Савановић под називом „Ефекти логопедског третмана код особа са Алцхајмеровом деменцијом” и упућивање на увид јавности. Рад је у Извештају Комисије позитивно оцењен
  • Усвајање Извештаја о завршеном мастер раду кандидата Јоване Добрић под називом „Примена ТЕАЦХ методе у развоју комуникације деце са аутизмом” и упућивање на увид јавности. Рад је у Извештају Комисије позитивно оцењен
  • Усвајање Извештаја о завршеном мастер раду кандидата Бојане Балић под називом „Фонолошка свесност и вештина стварања појмова код деце првог разреда” и упућивање на увид јавности. Рад је у Извештају Комисије позитивно оцењен
  • Усвајање Извештаја о завршеном мастер раду кандидата Маје Јелић под називом „Неки елементи фонолошке свесности и артикулационе способности деце предшколског узраста” и упућивање на увид јавности. Рад је у Извештају Комисије позитивно оцењен
  • Усвајање Извештаја о завршеном мастер раду кандидата Александре Алексић под називом „Фонолошка свесност, брзина читања, грешке и разумевање појмова код деце са дисграфијом” и упућивање на увид јавности. Рад је у Извештају Комисије позитивно оцењен
  • Усвајање Извештаја о завршеном мастер раду кандидата Драгане Стеванчевић под називом „Фонолошка свесност код деце са дисграфијом” и упућивање на увид јавности. Рад је у Извештају Комисије позитивно оцењен
  • Усвајање Извештаја о завршеном мастер раду кандидата Бојане Благојевић под називом „Фонолошке способности деце предшколског узраста” и упућивање на увид јавности. Рад је у Извештају Комисије позитивно оцењен
  • Усвајање Извештаја о завршеном мастер раду кандидата Јоване Шушкавчевић под називом „Број грешака и разумевање прочитаног код деце са дисграфичним рукописом” и упућивање на увид јавности. Рад је у Извештају Комисије позитивно оцењен
  • Усвајање Извештаја о завршеном мастер раду кандидата Јелене Стевановић под називом „Фонемски слух и неки елементи фонолошке свесности код деце са развојном дисфазијом” и упућивање на увид јавности. Рад је у Извештају Комисије позитивно оцењен
  • Усвајање Извештаја о завршеном мастер раду кандидата Слобе Јеремић под називом „Неки елементи фонолошке свесности, фонемски слух и артикулационе способности код деце предшколског узраста” и упућивање на увид јавности. Рад је у Извештају Комисије позитивно оцењен
  • Усвајање Извештаја о завршеном мастер раду кандидата Невене Радивојевић под називом „Фонолошка свесност и артикулационе способности деце предшколског узраста” и упућивање на увид јавности. Рад је у Извештају Комисије позитивно оцењен
  • Усвајање Извештаја о завршеном мастер раду кандидата Александре Трошић под називом „Вербално памћење и артикулационе способности деце предшколског узраста”и упућивање на увид јавности. Рад је у Извештају Комисије позитивно оцењен