Увид јавности

 

Сви извештаји, реферати и радови налазе се у библиотеци Факултета.
  • Ставља се на увид јавности Извештај Комисије (.pdf) за избор Кристине Ивановић и Јоване Павловић у звање сарадника у настави, за ужу научну област Соматопедија.
    Извештај се ставља на увид јавности закључно са 12.03.2021. године