FASPER

Увид јавности Факултета

 

На основу чл. 65, 71. и 72. Закона о високом образовању (Службени гласник РС бр. 76/05), ставља се на увид јавности:

Сви извештаји, реферати и радови налазе се у библиотеци Факултета.
  • Ставља се на увид јавности Извештај Комисије(.pdf) за избор др Иване Шеховић у звање асистента са докторатом, за ужу научну област Поремећаји говора од 11.10.2019. године, закључно са 25.10.2019. године.