FASPER

Увид јавности Факултета

 

На основу чл. 65, 71. и 72. Закона о високом образовању (Службени гласник РС бр. 76/05), ставља се на увид јавности:

Сви извештаји, реферати и радови налазе се у библиотеци Факултета.
  • Ставља се на увид јавности Извештај Комисије за избор др Ирене Стојковић у звање ванредног професора, за ужу научну област Развојна и педагошка психологија. Извештај се ставља на увид јавности од 29.03.2017. године, закључно са 28.04.2017. године и налази се у библиотеци и на сајту Факултета. Извештај (.doc) | Сажетак (.doc)
  • Ставља се на увид јавности Извештај Комисије за избор Јоване Добрић у звање сарадника у настави за ужу научну област Поремећаји комуникације у логопедији. Извештаји се стављају на увид јавности од 24.03.2017. године, закључно са 23.04.2017. године и налазе се на сајту и у библиотеци Факултета. Извештај (.pdf)
  • Извештај и урађена докторска дисертација кандидата Миле Бунијевац, стављају се на увид јавности 30 дана тј. од 02. марта до 2. априла 2017. године. Извештај (.pdf) | Дисертација (.pdf)