FASPER

Увид јавности Факултета

 

На основу чл. 65, 71. и 72. Закона о високом образовању (Службени гласник РС бр. 76/05), ставља се на увид јавности:

Сви извештаји, реферати и радови налазе се у библиотеци Факултета.
  • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 25.04.2017. до 01.05.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему:Компаративна анализа физичких способности ученика вишег основношколског узраста, кандидата Драгане Кулаш.
  • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 21.04.2017. до 27.04.2017. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: Страх од криминалитета на територији општине Панчево , кандидата Зорице Јанков.
  • Ставља се на увид јавности Извештај Комисије за избор др Ирене Стојковић у звање ванредног професора, за ужу научну област Развојна и педагошка психологија. Извештај се ставља на увид јавности од 29.03.2017. године, закључно са 28.04.2017. године и налази се у библиотеци и на сајту Факултета. Извештај (.doc) | Сажетак (.doc)