FASPER

Увид јавности Факултета

 

На основу чл. 65, 71. и 72. Закона о високом образовању (Службени гласник РС бр. 76/05), ставља се на увид јавности:

Сви извештаји, реферати и радови налазе се у библиотеци Факултета.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 11.07.2018. до 15.07.2018. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: Социјална подршка родитељима деце са сметњама у развоју, кандидата Маје Симић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 11.07.2018. до 15.07.2018. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: Примена кућног затвора и казне рада у јавном интересу у пракси Основног суда у Неготину у преиоду 2015-2017. године, кандидата Марка Првуловића.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 11.07.2018. до 15.07.2018. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему:Медији у Србији и међуетнички конфликти на теритирији бивше Југославије: Карактеристике начина бављења сукобима и место ресторативног дискурса, кандидата Милице Поповић.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 11.07.2018. до 15.07.2018. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему:Психосоцијалне карактеристике корисника прихватилишта за децу и омладину са прихватном станицом, кандидата Ивана Петровића.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 11.07.2018. до 15.07.2018. године, Извештај о завршном мастер раду и завршни мастер рад на тему: Учесталост и интензитет доживљене стигме код родитеља деце са интелектуалном ометеношћу и поремећајима аутистичког спектра, кандидата Марине Ћирковић.
 • Извештај о оцени урађене докторске дисертације (.pdf) и докторска дисертација (.pdf) „РАНИ ПОКАЗАТЕЉИ ДИСЛЕКСИЈЕ И ДИСГРАФИЈЕ“, кандидата Гордане Чолић стављају се на УВИД ЈАВНОСТИ у времену од 10. јула до 10. септембра 2018. године.Изузеће члана комисије(.pdf)
 • Извештај о оцени урађене докторске дисертације (.pdf) и докторска дисертација (.pdf) „Кинестетичка сензитивност и соматосензорне функције као детерминанте квалитета писања“, кандидата МАРИНЕ ВУЈАНОВИЋ стављају се на УВИД ЈАВНОСТИ у времену од 05. јула до 15. јула 2018. године и од 01. до 19. септембра 2018. године у трајању од 30 дана, не укључујући дане годишњег одмора.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 28.06.2018. до 02.07.2018. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему ,,Oблици вршњачког насиља код глувих и наглувих средњошколаца”, кандидата Марије Марковић.
 • Ставља се на увид јавности Извештај Комисије(.pdf) за избор др Луке Мијатовића у звање доцента, за ужу научну област Општа психологија. Извештај се ставља на увид јавности од 26.06.2018. године, закључно са 10.07.2018. године.
 • Ставља се на увид јавности Извештај Комисије(.pdf) за избор проф. др Браниславе Поповић-Ћитић у звање редовног професора, за ужу научну област Теоријски и методски приступи у превенцији и третману поремећаја понашања. Извештај се ставља на увид јавности од 19.06.2018. године, закључно са 03.07.2018. године.
 • На основу члана 30. Правилника о мастер академским студијама, СТАВЉА СЕ НА УВИД ЈАВНОСТИ, у времену од 19.06. до 23.06.2018. године, Извештај о завршном мастер раду и завршени мастер рад на тему: Повезаност доминантне латерализованости и развоја реченице код глуве деце предшколског узраста, кандидата Марка Канића.
 • Извештај о оцени урађене докторске дисертације (.pdf) и докторска дисертација (.pdf) „УТИЦАЈ ТИПА И ТЕЖИНЕ ЈЕЗИЧКОГ ПОРЕМЕЋАЈА НА КВАЛИТЕТ ЖИВОТА ОСОБА СА АФАЗИЈОМ, кандидата ЖЕЉАНЕ СУКУР стављају се на УВИД ЈАВНОСТИ у времену од 15.6.2018. до 15.07.2018. године.