Савет и стручни органи

Председник Савета

 • др Драган Маринковић, ванредни професор

Заменик председника Савета

 • др Лука Мијатовић, доцент

Чланови Савета

Представници Наставно-научног већа

 • др Данка Радуловић, редовни професор
 • др Сања Димоски, ванредни професор
 • др Весна Радовановић, ванредни професор
 • др Слободан Банковић, доцент
 • др Наташа Буха, доцент
 • др Бојан Дучић, доцент
 • др Мирјана Ђорђевић, доцент
 • др Снежана Илић, доцент
 • др Љубица Исаковић, доцент
 • др Биљана Милановић-Доброта, доцент
 • др Бојана Дрљан, асистент са докторатом

Представници стручних служби

 • Зоран Јованковић
 • Никола Раковић

Представници оснивача Факултета

 • Проф. др Ненад Путник
 • Доц. др Драгана Чворовић
 • Радослав Вујовић, дупл. правник
 • Др Жељко Нинчић
 • Томаш Зековић, дипл. правник
 • Проф. др Елизабета Ристановић
 • Сенка Тишма, дипл. инг.
 • Рајка Тодоровић-Пушица, дипл. педагог

Представници студената

 • Андрија Антић
 • Никола Белобрђанин
 • Александра Јовановић
 • Тамара Станковић

Председник Наставно-научног већа

 • др Снежана Николић, редовни професор

Чланови Наставно-научног већа

Редовни професори

 • др Бранислав Бројчин
 • др Миле Вуковић
 • др Милица Глигоровић
 • др Ненад Глумбић
 • др Славица Голубовић
 • др Надежда Димић
 • др Сања Ђоковић
 • др Бранка Ешкировић
 • др Весна Жунић-Павловић
 • др Вера Иланковић
 • др Зоран Илић
 • др Данијела Илић-Стошевић
 • др Бранка Јаблан
 • др Мирјана Јапунџа-Милисављевић
 • др Надица Јовановић-Симић
 • др Александар Југовић
 • др Светлана Каљача
 • др Јасмина Карић
 • др Јасмина Ковачевић
 • др Надежда Крстић
 • др Дијана Лазић-Симић
 • др Драгана Маћешић-Петровић
 • др Ивона Милачић-Видојевић
 • др Горан Недовић
 • др Радмила Никић
 • др Весна Николић-Ристановић
 • др Гордана Одовић
 • др Сања Остојић-Зељковић
 • др Драган Павловић
 • др Мирјана Петровић-Лазић
 • др Зорица Поповић
 • др Бранислава Поповић-Ћитић
 • др Данка Радуловић
 • др Драган Рапаић
 • др Миодраг Стошљевић
 • др Мирко Филиповић
 • др Марина Шестић

Ванредни професори

 • др Даница Васиљевић-Продановић
 • др Весна Вучинић
 • др Александра Грбовић
 • др Сања Димоски
 • др Фадиљ Еминовић
 • др Весна Жигић
 • др Горан Јованић
 • др Драган Маринковић
 • др Весна Радовановић
 • др Зорица Савковић
 • др Драгомир Стаменковић
 • др Мирослав Стаменковић
 • др Ирена Стојковић

Доценти

 • др Милосав Адамовић
 • др Марија Анђелковић
 • др Слободанка Антић
 • др Снежана Бабац
 • др Слободан Банковић
 • др Наташа Буха
 • др Ивана Веселиновић
 • др Бојан Дучић
 • др Мирјана Ђорђевић
 • др Александра Ђурић-Здравковић
 • др Маја Ивановић
 • др Снежана Илић
 • др Љубица Исаковић
 • др Марија Јелић
 • др Милица Ковачевић
 • др Тамара Ковачевић
 • др Јасмина Максић
 • др Татјана Ментус
 • др Лука Мијатовић
 • др Биљана Милановић-Доброта
 • др Мина Николић
 • др Ксенија Станимиров
 • др Предраг Теовановић
 • др Миа Шешум

Наставници страног језика

 • Маја Иванчевић-Отањац, предавач

Асистенти са докторатом

 • др Бојана Дрљан

Асистенти

 • др Јадранка Оташевић
 • др Ивана Сретеновић
 • мр Љиљана Стевковић
 • Невена Стрижак
 • Александра Башић
 • Драгица Богетић
 • Сања Гагић
 • Невена Јечменица
 • Марија Нешић
 • Божидар Филиповић

Председник Изборног већа

 • др Снежана Николић, редовни професор

Чланови Изборног већа

Редовни професори

 • др Бранислав Бројчин
 • др Миле Вуковић
 • др Милица Глигоровић
 • др Ненад Глумбић
 • др Славица Голубовић
 • др Надежда Димић
 • др Сања Ђоковић
 • др Бранка Ешкировић
 • др Весна Жунић-Павловић
 • др Вера Иланковић
 • др Зоран Илић
 • др Данијела Илић-Стошевић
 • др Бранка Јаблан
 • др Мирјана Јапунџа-Милисављевић
 • др Надица Јовановић-Симић
 • др Александар Југовић
 • др Светлана Каљача
 • др Јасмина Карић
 • др Јасмина Ковачевић
 • др Надежда Крстић
 • др Дијана Лазић-Симић
 • др Драгана Маћешић-Петровић
 • др Ивона Милачић-Видојевић
 • др Горан Недовић
 • др Радмила Никић
 • др Весна Николић-Ристановић
 • др Гордана Одовић
 • др Сања Остојић-Зељковић
 • др Драган Павловић
 • др Мирјана Петровић-Лазић
 • др Зорица Поповић
 • др Бранислава Поповић-Ћитић
 • др Данка Радуловић
 • др Драган Рапаић
 • др Миодраг Стошљевић
 • др Мирко Филиповић
 • др Марина Шестић

Ванредни професори

 • др Даница Васиљевић-Продановић
 • др Весна Вучинић
 • др Александра Грбовић
 • др Сања Димоски
 • др Фадиљ Еминовић
 • др Весна Жигић
 • др Горан Јованић
 • др Драган Маринковић
 • др Весна Радовановић
 • др Зорица Савковић
 • др Драгомир Стаменковић
 • др Мирослав Стаменковић
 • др Ирена Стојковић

Доценти

 • др Милосав Адамовић
 • др Марија Анђелковић
 • др Слободанка Антић
 • др Снежана Бабац
 • др Слободан Банковић
 • др Наташа Буха
 • др Ивана Веселиновић
 • др Бојан Дучић
 • др Мирјана Ђорђевић
 • др Александра Ђурић-Здравковић
 • др Маја Ивановић
 • др Снежана Илић
 • др Љубица Исаковић
 • др Марија Јелић
 • др Милица Ковачевић
 • др Тамара Ковачевић
 • др Јасмина Максић
 • др Татјана Ментус
 • др Лука Мијатовић
 • др Биљана Милановић-Доброта
 • др Мина Николић
 • др Ксенија Станимиров
 • др Предраг Теовановић
 • др Миа Шешум

Наставници страног језика

 • Маја Иванчевић-Отањац, предавач

Асистенти са докторатом

 • др Бојана Дрљан

Асистенти

 • др Ивана Сретеновић
 • др Јадранка Стевовић-Оташевић
 • мр Љиљана Стевковић
 • Александра Башић
 • Драгица Богетић
 • Сања Гагић
 • Невена Јечменица
 • Марија Нешић
 • Божидар Филиповић
 • Невена Стрижак

Председник Већа за мастер, специјалистичке и докторске студије

 • др Снежана Николић, редовни професор

Чланови Већа за мастер, специјалистичке и докторске студије

Редовни професори

 • др Бранислав Бројчин
 • др Миле Вуковић
 • др Славица Голубовић
 • др Сања Ђоковић
 • др Бранка Ешкировић
 • др Весна Жунић-Павловић
 • др Зоран Илић
 • др Данијела Илић-Стошевић
 • др Мирјана Јапунџа-Милисављевић
 • др Надица Јовановић-Симић
 • др Александар Југовић
 • др Јасмина Ковачевић
 • др Драгана Маћешић-Петровић
 • др Горан Недовић
 • др Гордана Одовић
 • др Сања Остојић-Зељковић
 • др Мирјана Петровић-Лазић
 • др Бранислава Поповић-Ћитић
 • др Данка Радуловић
 • др Драган Рапаић
 • др Марина Шестић

Ванредни професори

 • др Даница Васиљевић-Продановић
 • др Весна Вучинић
 • др Александра Грбовић
 • др Сања Димоски
 • др Фадиљ Еминовић
 • др Весна Жигић
 • др Горан Јованић
 • др Драган Маринковић
 • др Весна Радовановић
 • др Зорица Савковић

Доценти

 • др Снежана Бабац
 • др Наташа Буха
 • др Бојан Дучић
 • др Снежана Илић
 • др Љубица Исаковић
 • др Биљана Милановић-Доброта
 • др Ксенија Станимиров