Савет и стручни органи

Наставно научно веће

 

Редовни професори

 • др Миле Вуковић
 • др Ненад Глумбић
 • др Славица Голубовић
 • др Надежда Димић
 • др Весна Николић- Ристановић
 • др Весна Жунић-Павловић
 • др Вера Иланковић
 • др Зоран Илић
 • др Надица Јовановић-Симић
 • др Александар Југовић
 • др Снежана Николић
 • др Надежда Крстић
 • др Дијана Лазић-Симић
 • др Бранка Ешкировић
 • др Јасмина Ковачевић
 • др Мирјана Петровић-Лазић
 • др Горан Недовић
 • др Гордана Одовић
 • др Зорица Поповић
 • др Драган Рапаић
 • др Марина Шестић
 • др Данка Радуловић
 • др Драгана Маћешић-Петровић
 • др Миодраг Стошљевић
 • др Јасмина Карић
 • др Драган Павловић
 • др Милица Глигоровић
 • др Бранка Јаблан
 • др Сања Ђоковић
 • др Сања Остојић-Зељковић
 • др Радмила Никић
 • др Данијела Илић-Стошевић
 • др Ивона Милачић-Видојевић
 • др Мирјана Јапунџа-Милисављевић
 • др Бранислава Поповић-Ћитић

Ванредни професори

 • др Весна Вучинић
 • др Весна Жигић
 • др Светлана Каљача
 • др Драган Маринковић
 • др Бранислав Бројчин
 • др Фадиљ Еминовић
 • др Весна Радовановић
 • др Мирко Филиповић
 • др Зорица Савковић
 • др Драгана Станимировић
 • др Сања Димоски
 • др Ирена Стојковић
 • др Александра Грбовић
 • др Горан Јованић
 • др Даница Васиљевић-Продановић

Доценти

 • др Александра Ђурић-Здравковић
 • др Слободанка Антић
 • др Драгомир Стаменковић
 • др Мирослав Стаменковић
 • др Предраг Теовановић
 • др Татјана Ментус
 • др Љубица Исаковић
 • др Снежана Илић
 • др Мирјана Ђорђевић
 • др Тамара Ковачевић
 • др Наташа Буха
 • др Биљана Милановић-Доброта
 • др Марија Јелић
 • др Маја Ивановић
 • др Марија Анђелковић
 • др Ксенија Станимиров
 • др Бојан Дучић
 • др Милица Ковачевић
 • др Снежана Бабац
 • др Мина Николић
 • др Слободан Банковић
 • др Лука Мијатовић

Наставник страног језика

 • Маја Иванчевић Отањац

Aсистенти

 • др Милосав Адамовић
 • Ивана Арсенић
 • Ивана Веселиновић
 • Сања Гагић
 • др Бојана Дрљан
 • Милорад Љутица
 • др Јасмина Максић
 • Марија Маљковић
 • Марија Нешић
 • др Јадранка Оташевић
 • мр Љиљана Стевковић
 • Ивана Сретеновић
 • др Миа Шешум
 • Невена Јечменица
 • Драгица Богетић

Изборно веће

 

Редовни професори

 • др Миле Вуковић
 • др Ненад Глумбић
 • др Славица Голубовић
 • др Надежда Димић
 • др Весна Николић- Ристановић
 • др Весна Жунић-Павловић
 • др Вера Иланковић
 • др Зоран Илић
 • др Надица Јовановић-Симић
 • др Александар Југовић
 • др Снежана Николић
 • др Надежда Крстић
 • др Дијана Лазић-Симић
 • др Бранка Ешкировић
 • др Јасмина Ковачевић
 • др Мирјана Петровић-Лазић
 • др Горан Недовић
 • др Гордана Одовић
 • др Зорица Поповић
 • др Драган Рапаић
 • др Марина Шестић
 • др Данка Радуловић
 • др Драгана Маћешић-Петровић
 • др Миодраг Стошљевић
 • др Јасмина Карић
 • др Драган Павловић
 • др Милица Глигоровић
 • др Бранка Јаблан
 • др Сања Ђоковић
 • др Сања Остојић-Зељковић
 • др Радмила Никић
 • др Данијела Илић-Стошевић
 • др Ивона Милачић-Видојевић
 • др Мирјана Јапунџа-Милисављевић
 • др Бранислава Поповић-Ћитић

Ванредни професори

 • др Весна Вучинић
 • др Весна Жигић
 • др Светлана Каљача
 • др Драган Маринковић
 • др Бранислав Бројчин
 • др Фадиљ Еминовић
 • др Весна Радовановић
 • др Мирко Филиповић
 • др Зорица Савковић
 • др Драгана Станимировић
 • др Сања Димоски
 • др Ирена Стојковић
 • др Александра Грбовић
 • др Горан Јованић
 • др Даница Васиљевић-Продановић

Доценти

 • др Александра Ђурић-Здравковић
 • др Слободанка Антић
 • др Драгомир Стаменковић
 • др Мирослав Стаменковић
 • др Предраг Теовановић
 • др Татјана Ментус
 • др Љубица Исаковић
 • др Снежана Илић
 • др Мирјана Ђорђевић
 • др Тамара Ковачевић
 • др Наташа Буха
 • др Биљана Милановић-Доброта
 • др Марија Јелић
 • др Маја Ивановић
 • др Марија Анђелковић
 • др Ксенија Станимиров
 • др Бојан Дучић
 • др Милица Ковачевић
 • др Снежана Бабац
 • др Мина Николић
 • др Слободан Банковић
 • др Лука Мијатовић

Наставник страног језика

 • Маја Иванчевић Отањац

Aсистенти

 • др Милосав Адамовић
 • Ивана Арсенић
 • Ивана Веселиновић
 • Сања Гагић
 • др Бојана Дрљан
 • Милорад Љутица
 • др Јасмина Максић
 • Марија Маљковић
 • Марија Нешић
 • др Јадранка Оташевић
 • мр Љиљана Стевковић
 • Ивана Сретеновић
 • др Миа Шешум
 • Невена Јечменица
 • Драгица Богетић

Веће за мастер, специјалистичке и докторске студије

 

Чланови:

 • др Снежана Николић, редовни професор
 • др Гордана Одовић, редовни професор
 • др Александар Југовић, редовни професор
 • др Драган Рапаић, редовни професор
 • др Горан Недовић, редовни професор
 • др Зоран Илић, редовни професор
 • др Данка Радуловић, редовни професор
 • др Надежда Димић, редовни професор
 • др Јасмина Ковачевић, редовни професор
 • др Марина Радић Шестић, редовни професор
 • др Сања Остојић Зељковић, редовни професор
 • др Сања Ђоковић, редовни професор
 • др Славица Голубовић, редовни професор
 • др Надица Јовановић Симић редовни професор
 • др Мирјана Петровић Лазић, редовни професор
 • др Миле Вуковић, редовни професор
 • др Драгана Маћешић Петровић, редовни професор
 • др Бранка Јаблан, редовни професор
 • др Бранка Ешкировић, редовни професор
 • др Данијела Илић Стошовић, редовни професор
 • др Ивона Милачић Видојевић, редовни професор
 • др Мирјана Јапунџа Милисављевић, редовни професор
 • др Драган Маринковић, ванредни професор
 • др Фадиљ Еминовић, ванредни професор
 • др Бранислава Поповић Ћитић, ванредни професор
 • др Весна Радовановић, ванредни професор
 • др Сања Димоски, ванредни професор
 • др Светлана Каљача, ванредни професор
 • др Зорица Савковић, ванредни професор
 • др Весна Жигић, ванредни професор
 • др Драгана Станимировић ванредни професор
 • др Весна Вучинић, ванредни професор
 • др Даница Васиљевић Продановић, ванредни професор
 • др Горан Јованић, ванредни професор
 • др Снежана Илић, доцент
 • др Маја Ивановић, доцент
 • др Александра Ђурић Здравковић, доцент
 • др Мирјана Ђорђевић, доцент

Председник Савета

 • проф. др Драган Маринковић

Заменик председника Савета

 • доц. др Лука Мијатовић

Чланови Савета

 • проф. др Данка Радуловић
 • проф. др Сања Димоски
 • проф. др Весна Радовановић
 • доц. др Наташа Буха
 • доц. др Љубица Исаковић
 • доц. др Мирјана Ђорђевић
 • доц. др Бојан Дучић
 • доц. др Слободан Банковић
 • доц. др Снежана Илић
 • асс. др Бојана Дрљан
 • доц. др Биљана Милановић-Доброта
 • Зоран Јованковић
 • Никола Раковић
 • Никола Белобрђанин
 • Тамара Станковић
 • Александра Јовановић
 • Андрија Антић