Савет и стручни органи

Председник Савета

 • др Наташа Буха, ванредни професор

Заменик председника Савета

 • др Љубица Исаковић, ванредни професор

Чланови Савета

Представници Наставно-научног већа

 • др Сања Димоски, редовни професор
 • др Весна Радовановић, редовни професор
 • др Мирко Филиповић, редовни професор
 • др Снежана Илић, ванредни професор
 • др Љубица Исаковић, ванредни професор
 • др Драган Маринковић, ванредни професор
 • др Биљана Милановић-Доброта, ванредни професор
 • др Слободан Банковић, доцент
 • др Бојана Дрљан, доцент
 • др Бојан Дучић, доцент
 • др Миа Шешум, доцент
 • др Невена Јечменица, доцент

Представници стручних служби

 • Зоран Јованковић
 • Никола Раковић

Представници оснивача Факултета

 • Радослав Вујовић, дипл. правник
 • Томаш Зековић, дипл. правник
 • Др Жељко Нинчић
 • Проф. др Ненад Путник
 • Проф. др Елизабета Ристановић
 • Доц. др Гордана Степић
 • Сенка Тишма, дипл. инг.
 • Доц. др Драгана Чворовић

Представници студената

 • Дара Лубурић
 • Милош Жуњић
 • Николија Петровић
 • Бојана Стошић

Председник Наставно-научног већа

 • др Марина Шестић, редовни професор, декан

Чланови Наставно-научног већа

Редовни професори

 • др Бранислав Бројчин
 • др Миле Вуковић
 • др Весна Вучинић
 • др Милица Глигоровић
 • др Ненад Глумбић
 • др Сања Димоски
 • др Сања Ђоковић
 • др Фадиљ Еминовић
 • др Бранка Ешкировић
 • др Весна Жунић-Павловић
 • др Данијела Илић-Стошевић
 • др Бранка Јаблан
 • др Мирјана Јапунџа-Милисављевић
 • др Надица Јовановић-Симић
 • др Александар Југовић
 • др Светлана Каљача
 • др Јасмина Карић
 • др Јасмина Ковачевић
 • др Надежда Крстић
 • др Драгана Маћешић-Петровић
 • др Ивона Милачић-Видојевић
 • др Горан Недовић
 • др Снежана Николић
 • др Весна Николић-Ристановић
 • др Гордана Одовић
 • др Сања Остојић-Зељковић
 • др Мирјана Петровић-Лазић
 • др Бранислава Поповић-Ћитић
 • др Весна Радовановић
 • др Драган Рапаић
 • др Миодраг Стошљевић
 • др Мирко Филиповић
 • др Марина Шестић

Ванредни професори

 • др Слободанка Антић
 • др Наташа Буха
 • др Даница Васиљевић-Продановић
 • др Александра Грбовић
 • др Мирјана Ђорђевић
 • др Александра Ђурић-Здравковић
 • др Весна Жигић
 • др Маја Ивановић
 • др Снежана Илић
 • др Љубица Исаковић
 • др Марија Јелић
 • др Горан Јованић
 • др Тамара Ковачевић
 • др Драган Маринковић
 • др Татјана Ментус
 • др Биљана Милановић-Доброта
 • др Зорица Савковић
 • др Драгомир Стаменковић
 • др Мирослав Стаменковић
 • др Ирена Стојковић
 • др Предраг Теовановић

Доценти

 • др Милосав Адамовић
 • др Марија Анђелковић
 • др Ивана Арсенић
 • др Снежана Бабац
 • др Слободан Банковић
 • др Ивана Веселиновић
 • др Бојана Дрљан
 • др Бојан Дучић
 • др Невена Јечменица
 • др Милица Ковачевић
 • др Јасмина Максић
 • др Лука Мијатовић
 • др Мина Николић
 • др Ивана Сретеновић
 • др Ксенија Станимиров
 • др Божидар Филиповић
 • др Миа Шешум

Наставници страног језика

 • Маја Иванчевић-Отањац, предавач

Асистенти

 • Александра Башић
 • Драгица Богетић
 • Зорица Вељковић
 • Кристина Ивановић
 • Ивана Илић-Савић
 • Сташа Лалатовић
 • Валентина Мартаћ
 • Никола Милосављевић
 • Ивана Обреновић Илић
 • Вера Петровић
 • Дуња Стекић
 • Невена Стрижак

Председник Изборног већа

 • др Марина Шестић, редовни професор, декан

Чланови Изборног већа

Редовни професори

 • др Бранислав Бројчин
 • др Миле Вуковић
 • др Весна Вучинић
 • др Милица Глигоровић
 • др Ненад Глумбић
 • др Сања Димоски
 • др Сања Ђоковић
 • др Фадиљ Еминовић
 • др Бранка Ешкировић
 • др Весна Жунић-Павловић
 • др Данијела Илић-Стошевић
 • др Бранка Јаблан
 • др Мирјана Јапунџа-Милисављевић
 • др Надица Јовановић-Симић
 • др Александар Југовић
 • др Светлана Каљача
 • др Јасмина Карић
 • др Јасмина Ковачевић
 • др Надежда Крстић
 • др Драгана Маћешић-Петровић
 • др Ивона Милачић-Видојевић
 • др Горан Недовић
 • др Снежана Николић
 • др Весна Николић-Ристановић
 • др Гордана Одовић
 • др Сања Остојић-Зељковић
 • др Мирјана Петровић-Лазић
 • др Бранислава Поповић-Ћитић
 • др Весна Радовановић
 • др Драган Рапаић
 • др Миодраг Стошљевић
 • др Мирко Филиповић
 • др Марина Шестић

Ванредни професори

 • др Слободанка Антић
 • др Наташа Буха
 • др Даница Васиљевић-Продановић
 • др Александра Грбовић
 • др Мирјана Ђорђевић
 • др Александра Ђурић-Здравковић
 • др Весна Жигић
 • др Маја Ивановић
 • др Снежана Илић
 • др Љубица Исаковић
 • др Марија Јелић
 • др Горан Јованић
 • др Тамара Ковачевић
 • др Драган Маринковић
 • др Татјана Ментус
 • др Биљана Милановић-Доброта
 • др Зорица Савковић
 • др Драгомир Стаменковић
 • др Мирослав Стаменковић
 • др Ирена Стојковић
 • др Предраг Теовановић

Доценти

 • др Милосав Адамовић
 • др Марија Анђелковић
 • др Ивана Арсенић
 • др Снежана Бабац
 • др Слободан Банковић
 • др Ивана Веселиновић
 • др Бојана Дрљан
 • др Бојан Дучић
 • др Невена Јечменица
 • др Милица Ковачевић
 • др Јасмина Максић
 • др Лука Мијатовић
 • др Мина Николић
 • др Ивана Сретеновић
 • др Ксенија Станимиров
 • др Божидар Филиповић
 • др Миа Шешум

Наставници страног језика

 • Маја Иванчевић-Отањац, предавач

Асистенти

 • Александра Башић
 • Драгица Богетић
 • Зорица Вељковић
 • Кристина Ивановић
 • Ивана Илић-Савић
 • Сташа Лалатовић
 • Валентина Мартаћ
 • Никола Милосављевић
 • Ивана Обреновић Илић
 • Вера Петровић
 • Дуња Стекић
 • Невена Стрижак

Председник Већа за мастер, специјалистичке и докторске студије

 • др Марина Шестић, редовни професор, декан

Чланови Већа за мастер, специјалистичке и докторске студије

Редовни професори

 • др Бранислав Бројчин
 • др Миле Вуковић
 • др Весна Вучинић
 • др Сања Димоски
 • др Сања Ђоковић
 • др Фадиљ Еминовић
 • др Бранка Ешкировић
 • др Весна Жунић-Павловић
 • др Данијела Илић-Стошевић
 • др Мирјана Јапунџа-Милисављевић
 • др Надица Јовановић-Симић
 • др Александар Југовић
 • др Јасмина Ковачевић
 • др Драгана Маћешић-Петровић
 • др Горан Недовић
 • др Весна Николић-Ристановић
 • др Гордана Одовић
 • др Сања Остојић-Зељковић
 • др Мирјана Петровић-Лазић
 • др Бранислава Поповић-Ћитић
 • др Весна Радовановић
 • др Драган Рапаић

Ванредни професори

 • др Наташа Буха
 • др Даница Васиљевић-Продановић
 • др Александра Грбовић
 • др Весна Жигић
 • др Снежана Илић
 • др Љубица Исаковић
 • др Горан Јованић
 • др Драган Маринковић
 • др Биљана Милановић-Доброта
 • др Зорица Савковић

Доценти

 • др Снежана Бабац
 • др Бојан Дучић
 • др Ксенија Станимиров