Одељења и катедре

Одељење за логопедију

Управник одељења:
Др Мирјана Петровић-Лазић, редовни професор
Секретар: Невена Јечменица, асистент
Е-адреса: logo@fasper.bg.ac.rs

Одељење за олигофренологију

Управник одељења:
Др Мирјана Јапунџа Милисављевић, редовни професор
Секретар: Др Мирјана Ђорђевић, ванредни професор
Е-адреса: oligo@fasper.bg.ac.rs

Одељење за превенцију и третман поремећаја понашања

Управник одељења:
Др Бранислава Поповић-Ћитић, редовни професор
Секретар: Вера Петровић, асистент
Е-адреса: prevencija@fasper.bg.ac.rs

Одељење за соматопедију

Управник одељења:
Др Горан Недовић, редовни професор
Секретар: Др Милосав Адамовић, доцент
Е-адреса: somato@fasper.bg.ac.rs

Одељење за сурдологију

Управник одељења:
Др Јасмина Карић, редовни професор
Секретар: Др Весна Радовановић, ванредни професор
Е-адреса: surdo@fasper.bg.ac.rs

Одељење за тифлологију

Управник одељења:
Др Весна Вучинић, ванредни професор
Секретар: Др Ксенија Станимиров, доцент
Е-адреса: tiflo@fasper.bg.ac.rs

Катедра педагошких, социолошких и психолошких предмета

Управник одељења:
Др Ирена Стојковић, ванредни професор
Секретар: Др Предраг Теовановић, доцент
Е-адреса: opsta@fasper.bg.ac.rs

Добро дошли на Факултет са дугом традицијом образовања
стручњака у области специјалне едукације и рехабилитације.