Одељења и катедре

Одељење за логопедију

Управник одељења:
Др Надица Јовановић Симић, редовни професор
Секретар: Др Невена Јечменица, доцент
Е-адреса: logo@fasper.bg.ac.rs

Одељење за олигофренологију

Управник одељења:
Др Мирјана Јапунџа Милисављевић, редовни професор
Секретар: Др Мирјана Ђорђевић, ванредни професор
Е-адреса: oligo@fasper.bg.ac.rs

Одељење за превенцију и третман поремећаја понашања

Управник одељења:
Др Бранислава Поповић Ћитић, редовни професор
Секретар: Вера Петровић, асистент
Е-адреса: prevencija@fasper.bg.ac.rs

Одељење за соматопедију

Управник одељења:
Др Горан Недовић, редовни професор
Секретар: Др Милосав Адамовић, доцент
Е-адреса: somato@fasper.bg.ac.rs

Одељење за сурдологију

Управник одељења:
Др Весна Радовановић, редовни професор
Секретар: др Мина Николић, доцент
Е-адреса: surdo@fasper.bg.ac.rs

Одељење за тифлологију

Управник одељења:
Др Весна Вучинић, редовни професор
Секретар: Валентина Мартаћ, асистент
Е-адреса: tiflo@fasper.bg.ac.rs

Катедра педагошких, социолошких и психолошких предмета

Управник одељења:
Др Ирена Стојковић, редовни професор
Секретар: Др Предраг Теовановић, ванредни професор
Е-адреса: opsta@fasper.bg.ac.rs

Добро дошли на Факултет са дугом традицијом образовања
стручњака у области специјалне едукације и рехабилитације.