Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Dr Nadežda Krstić, redovni profesor

Osnovne akademske studije
 • Uvod u neuropsihologiju
 • Neuropsihologija razvojnog doba
Master akademske studije
 •  
Doktorske studije
 •  

Obaveštenja

Ispit iz Uvoda u neuropsihologiju i Neuropsihologije razvojnog doba će se održati 2.10.2023. godine u sledećim terminima:

 • 8.15h - Uvod u neuropsihologiju, studenti sa parnim brojem indeksa
 • 8.45h - Uvod u neuropsihologiju, studenti sa neparnim brojem indeksa
 • 9.15h - Neuropsihologija razvojnog doba

REZULTATI: Neuropsihologija razvojnog doba i Uvod u neuropsihologiju(.pdf)

Upis ocena iz Uvoda u neuropsihologiju i Neuropsihologije razvojnog doba, za studente koji su položili ispit u septembarskom i oktobarskom ispitnom roku, je planiran za petak, 15.9.2023. u 9h u prostoriji broj 6. Studenti koji su položili ispit pre navedenih rokova, a planiraju da dođu na upis, potrebno je da se jave na mejl neuropsi.fasper@gmail.com.

Nije neophodno lično doći na upis.

Pre upisa, popuniti obe strane ispitne prijave.


Ispit iz Uvoda u neuropsihologiju i Neuropsihologije razvojnog doba će se održati 12.9.2023. godine u sledećim terminima:

 • 9h - Uvod u neuropsihologiju, studenti sa parnim brojem indeksa
 • 9.30h - Uvod u neuropsihologiju, studenti sa neparnim brojem indeksa
 • 10h - Neuropsihologija razvojnog doba

Rezultati iz predmeta Neuropsihologija razvojnog doba i Uvod u neuropsihologiju(.pdf)

Informacije o upisu ocena će biti objavljene naknadno.


Ispit iz Uvoda u neuropsihologiju i Neuropsihologije razvojnog doba će se održati 22.08.2023. godine u sledećim terminima:

 • 14h – Neuropsihologija razvojnog doba
 • 14.30h – Uvod u neuropsihologiju, studenti upisani 2021. i 2022. godine
 • 15h – Uvod u neuropsihologiju, studenti upisani 2019. i 2020. godine
 • 15.30h – Uvod u neuropsihologiju, studenti upisani 2018. godine i pre 2018. godine

Rezultati jul(.pdf)

Prof. dr Nadežda Krstić upisivaće ocene iz Uvoda u neuropsihologiju i Neuropsihologije razvojnog doba, za studente koji su položili ispit u julskom ispitnom roku. Upis ocena je planiran za četvrtak, 29.06.2023. u 12h u prostoriji broj 6. Studenti koji su položili ispit pre julskog roka, a planiraju da dođu na upis, potrebno je da se jave na mejl neuropsi.fasper@gmail.com.

Nije neophodno lično doći na upis.

Pre upisa, popuniti obe strane ispitne prijave.


Ispit iz Uvoda u neuropsihologiju i Neuropsihologije razvojnog doba će se održati 27.06.2023. godine u sledećim terminima:

 • 9h - Neuropsihologija razvojnog doba
 • 9.30h - Uvod u neuropsihologiju, studenti sa parnim brojevima indeksa
 • 10h - Uvod u neuropsihologiju, studenti sa neparnim brojevima indeksa

Rezultati. jun(.pdf)

Prof. dr Nadežda Krstić upisivaće ocene iz Uvoda u neuropsihologiju i Neuropsihologije razvojnog doba, za studente koji su položili ispit u junskom ispitnom roku. Upis ocena je planiran za petak, 09.06.2023. u 9h u prostoriji broj 6. Studenti koji su položili ispit pre junskog roka, a planiraju da dođu na upis, potrebno je da se jave na mejl neuropsi.fasper@gmail.com.

Nije neophodno lično doći na upis.

Pre upisa, popuniti obe strane ispitne prijave.


Ispit iz Uvoda u neuropsihologiju i Neuropsihologije razvojnog doba će se održati 06.06.2023. godine u sledećim terminima:

 • 18h – Neuropsihologija razvojnog doba
 • 18.30h – UNPS upisani 2020. godine, 2021. godine i 2022. godine
 • 19h – UNPS upisani 2018. godine i 2019. godine
 • 19.30h – UNPS upisani pre 2018. godine

Prof. dr Nadežda Krstić upisivaće ocene iz Uvoda u neuropsihologiju i Neuropsihologije razvojnog doba, za studente koji su položili ispit u aprilskom ispitnom roku. Upis ocena je planiran za utorak, 25.04.2023. u 10.30h u prostoriji broj 6. Studenti koji su položili ispit pre aprilskog roka, a planiraju da dođu na upis, potrebno je da se jave na mejl neuropsi.fasper@gmail.com.

Nije neophodno lično doći na upis.

Pre upisa, popuniti obe strane ispitne prijave.


Rezultati - april 2023.(.pdf)


VAŽNO!

Ispit iz Uvoda u neuropsihologiju i Neuropsihologije razvojnog doba će se održati 05.04.2023. godine u sledećim terminima:

 • 17.30h - studenti koji polažu Uvod u neuropsihologiju, upisani 2021. i 2022. godine, PARNI brojevi indeksa kao i studenti koji polažu Neuropsihologiju razvojnog doba
 • 18h - studenti koji polažu Uvod u neuropsihologiju, upisani 2021. i 2022. godine, NEPARNI brojevi indeksa
 • 18.30h - studenti koji polažu Uvod u neuropsihologiju, upisani 2011; 2013; 2014; 2015; 2016; 2017; 2018. godine
 • 19h - studenti koji polažu Uvod u neuropsihologiju, upisani 2019. i 2020. godine.

Prof. dr Nadežda Krstić upisivaće ocene iz Uvoda u neuropsihologiju i Neuropsihologije razvojnog doba, za studente koji su položili ispit u januarskom ispitnom roku. Upis ocena je planiran za utorak, 21.02.2023. u 10.30h u prostoriji broj 6. Studenti koji su položili ispit pre januarskog roka, a planiraju da dođu na upis, potrebno je da se jave na mejl neuropsi.fasper@gmail.com.
Pre upisa, popuniti obe strane ispitne prijave.


Rezultati ispita, januar 2023.(.pdf)


NOVI raspored ispita

Ispit iz Uvoda u neuropsihologiju i Neuropsihologije razvojnog doba će se održati 24.01.2023. godine u sledećim terminima:

 • 8.30h - studenti koji polažu Uvod u neuropsihologiju, upisani 2021. i 2022. godine, PARNI brojevi indeksa
 • 9h - studenti koji polažu Uvod u neuropsihologiju, upisani 2021. i 2022.godine, NEPARNI brojevi indeksa, kao i studenti koji polažu Neuropsihologiju razvojnog doba
 • 9.30h - studenti koji polažu Uvod u neuropsihologiju, upisani 2013; 2014; 2015; 2016; 2017; 2018.godine
 • 10h - studenti koji polažu Uvod u neuropsihologiju, upisani 2019. i 2020. godine.

Upis ocena za studente koji su ispit iz Uvoda u neuropsihologiju položili u novembarskom i decembarskom ispitnom roku će se održati u utorak, 27.12.2022.godine, u 9.30h (Velika sala). Pre upisa, popuniti obe strane ispitne prijave.


Rezultati ispita: Uvod u neuropsihologiju, decembar 2022.(.pdf)


Rezultati ispita - novembar 2022. godine(.pdf)


Prof. dr Nadežda Krstić upisivaće ocene iz Uvoda u neuropsihologiju i Neuropsihologije razvojnog doba, za studente koji su položili ispit u oktobru i oktobru2. Upis ocena je planiran za utorak, 04.10.2022. u 9h u prostoriji broj 6. Studenti koji su položili ispit pre navedenih ispitnih rokova, a planiraju da dođu na upis, potrebno je da se jave na mejl neuropsi.fasper@gmail.com. Pre upisa, popuniti obe strane ispitne prijave.


UNPS i NPRD, rezultati, oktobar 2(.pdf)


Rezultati ispita: Neuropsihologija razvojnog doba i Uvod u neuropsihologiju, septembar 2022.(.pdf)


NPRD i UNPS, rezultati ispita, avgust 2022.


Rezultati:


Uvod u neuropsihologiju i Neuropsihologija razvojnog doba, rezultati, jun 2022.(.pdf)

Studenti koji su položili ispit, a žele da odgovaraju za veću ocenu, mogu to da učine prijavom na mejl neuropsi.fasper@gmail.com. Ostalim studentima će biti upisane ocene naznačene u tabeli.


Rezultati ispita, maj 2022. godine(.pdf)


Rezultati pismenog dela ispita_april(.pdf)


Predavanja

UVOD U NEUROPSIHOLOGIJU
UVOD U NEUROPSIHOLOGIJU (.docx) 9. oktobar 2018.
Film: Da Vinci Learning (.zip)
Globalna amnezija dokumentarni: link
GLOSAR-Uvod u neuropsihologiju 2020.(.pdf)
Neme mape kore velikog mozga(.pdf)
 
Neuropsihologija razvojnog doba
Neuropsihologija razvojnog doba-dopuna(.docx)
Film: Da Vinci Learning (.zip)
Maja Škrobo(.pdf)
Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs