Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Dr Bojana Drljan, docent

Osnovne akademske studije
  • Osnovi jezičkih poremećaja
  • Jezički poremećaji kod dece
  • Smetnje u učenju
Master akademske studije
  • Disleksija i disgrafija
Doktorske studije
  • Razvojni jezički poremećaji

Obaveštenja

Upis stručne prakse za studente osnovnih i master studija će obaviti 01.07.2024. godine u 12h u Velikoj sali.


Rezulatati kolokvijuma – Jezički poremećaji kod dece(.pdf)


Popravni kolokvijum iz predmeta Jezički poremećaji kod dece će se održati 18.06.2024. godine u 12 časova u Logo-slušaonici.


Rezultati kolokvijuma iz predmeta Jezički poremećaji kod dece(.pdf)

Studenti koji žele uvid u svoj rad mogu doći 04.06.2024. godine u 12:30h u Logo-kabinet


Doc. dr Bojana Drljan će deliti upute za stručnu praksu studentima master akademskih studija u ponedeljak, 04.03.2024. god. u 17 časova u prostoriji Tiflo-slušaonice.


Drugi termin za upis stručne prakse je 02.09.2023. godine u 14:00 časova.


Rezultati kolokvijuma iz predmeta Jezički poremećaji kod dece - popravni kolokvijum(.pdf)


Upis stručne prakse za studente osnovnih i master studija studijskog smera Logopedija će se obaviti 26.06. u 17 časova u Velikoj sali.


Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Jezički poremećaji kod dece(.pdf)

Studenti koji žele uvid u svoje radove mogu doći 06.06. u 12 časova u logo kabinet.


 


Predavanja

 

  • Linkovi

  •  

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs