Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Prof. dr Miodrag Stošljević
Asistent Milosav Adamović

  • Osnovi edukacije i rehabilitacije osoba sa motoričkim poremećajima

  • Menadžment u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji -izborni


Obaveštenja

Predavanja

 

 

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs