Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Prof. dr Miodrag Stošljević
Asistent Milosav Adamović

  • Osnovi edukacije i rehabilitacije osoba sa motoričkim poremećajima

  • Menadžment u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji -izborni


Obaveštenja

Studenti koji su položili eliminacioni deo testa(.pdf)


Predavanja iz predmeta Osnovi somatopedije kod prof. dr Miodraga Stošljevića će se održati po rasporedu, dok će kolokvijum biti odložen za naredni period.


Pismeni deo ispit iz predmeta Osnovi specijalne edukacije i rehabilitacije osoba sa motoričkim poremećajima će se održati 15.09.2017, rezultati će biti u 14 časova, a usmeni deo ispita počinje od 15 časova istog dana.


OSNOVI SPECIJALNE EDUKACIJE I REHABILITACIJE OSOBA SA MOTORIČKIM POREMEĆAJIMA/OSNOVI SOMATOPEDIJE

Usmeni deo ispita, kao i uvid u testove obaviće se u subotu 8.4.2017. u 14  časova u velikoj sali.

REZULTATI PISMENOG DELA ISPITA OSNOVI SPECIJALNE EDUKACIJE I REHABILITACIJE OSOBA SA MOTORIČKIM POREMEĆAJIMA (.docx)


Ispit iz predmeta Osnovi somatopedije/Osn. spec.edu. i reh. osoba sa mot. por. biće održan 27.9. u 16:00 časova u Velikoj sali.


Rezultati eliminacionog testa iz „Osnova specijalne edukacije i rehabilitacije osoba sa mot. poremecajima2 / “Osnovi somatopedije“ u oktobarskom ispitnom roku. (.docx) promena od12:38h 19.9.2016.


Rezultati eliminacionog testa iz predmeta Osnovi specijalne edukacije i rehabilitacije osoba sa motoričkim poremećajima/Somatopedija (.docx)


Оsnivi spec, edu. i rehab lica sa motoričkim poremećajima: spisak studenata koji su položili eliminacioni test (.docx)


Spisak studenata koji su položili eliminacioni test (.docx)


Pismeni deo ispita iz predmeta "Osnovi specijalne edukacije i rehabilitacije osoba sa motoričkim poremećajima"
u aprilskom roku 2016 godine su položili studenti sa sledećim brojem indeksa:

1. 33/12
2. 228/12
3. 195/13
4. 276/13
5. 187/13
6. 3/12
7. 6/12
8. 110/13
9. 27/12

Usmeni deo ispita će se održati u Zavodu za psihofiziološke poremećaje u utorak 19.04.2016. u 15 časova.


REZULTATI ELIMINACIONOG TESTA IZ OSNOVA SPECIJALNE EDUKACIJE (.docx)


Predavanja

 

 

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs