Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Prof. dr Miodrag Stošljević
Asistent Milosav Adamović

  • Osnovi edukacije i rehabilitacije osoba sa motoričkim poremećajima

  • Menadžment u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji -izborni


Obaveštenja

Pismeni deo ispit iz predmeta Osnovi specijalne edukacije i rehabilitacije osoba sa motoričkim poremećajima će se održati 15.09.2017, rezultati će biti u 14 časova, a usmeni deo ispita počinje od 15 časova istog dana.


OSNOVI SPECIJALNE EDUKACIJE I REHABILITACIJE OSOBA SA MOTORIČKIM POREMEĆAJIMA/OSNOVI SOMATOPEDIJE

Usmeni deo ispita, kao i uvid u testove obaviće se u subotu 8.4.2017. u 14  časova u velikoj sali.

REZULTATI PISMENOG DELA ISPITA OSNOVI SPECIJALNE EDUKACIJE I REHABILITACIJE OSOBA SA MOTORIČKIM POREMEĆAJIMA (.docx)


Ispit iz predmeta Osnovi somatopedije/Osn. spec.edu. i reh. osoba sa mot. por. biće održan 27.9. u 16:00 časova u Velikoj sali.


Rezultati eliminacionog testa iz „Osnova specijalne edukacije i rehabilitacije osoba sa mot. poremecajima2 / “Osnovi somatopedije“ u oktobarskom ispitnom roku. (.docx) promena od12:38h 19.9.2016.


Rezultati eliminacionog testa iz predmeta Osnovi specijalne edukacije i rehabilitacije osoba sa motoričkim poremećajima/Somatopedija (.docx)


Оsnivi spec, edu. i rehab lica sa motoričkim poremećajima: spisak studenata koji su položili eliminacioni test (.docx)


Spisak studenata koji su položili eliminacioni test (.docx)


Pismeni deo ispita iz predmeta "Osnovi specijalne edukacije i rehabilitacije osoba sa motoričkim poremećajima"
u aprilskom roku 2016 godine su položili studenti sa sledećim brojem indeksa:

1. 33/12
2. 228/12
3. 195/13
4. 276/13
5. 187/13
6. 3/12
7. 6/12
8. 110/13
9. 27/12

Usmeni deo ispita će se održati u Zavodu za psihofiziološke poremećaje u utorak 19.04.2016. u 15 časova.


REZULTATI ELIMINACIONOG TESTA IZ OSNOVA SPECIJALNE EDUKACIJE (.docx)


Predavanja

 

 

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs