Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Dr Maja Milovanović, docent

Osnovne akademske studije
 • Neurologija
Master akademske studije
 •  
Doktorske studije
 •  

Obaveštenja

Poštovani studenti,

Usmeni ispit iz NEUROLOGIJE u junskom roku će biti održan 16.6. u 15,30h.
Upis ocena ispita neurologija iz APRILSKOG, JUNSKOG, I RANIJIH ROKOVA će biti održan 16.6. u 16,15h.
Istom prilikom će biti omogućeni uvidi u testove.

Srdačan pozdrav,
Doc. dr Maja Milovanović

Rezultati ispita iz neurologije - juni 09. 06. 2022. godine(.pdf)


Poštovani studenti,

U prilogu su rezultati pismenog ispita iz neurologije u oktobarskom 2. roku. Usmeni ispit za studente koji su položili usmeni ispit, i žele veću ocenu, kao i upis ocena će biti održani 30.9. u 15,15h.

Srdačan pozdrav,
Doc. dr Maja Milovanović

Rezultati ispita iz neurologije - oktobar 2(.pdf)


Dragi studenti,

U prilogu su rezultati pismenog ispita neurologija u septembarskom roku i predispitni bodovi. Usmeni deo ispita (za studente koji su položili pismeni, a žele ocenu do dve više) će biti održan 9.9. u 18h. U istom terminu će biti i upis ocena.

Srdačan pozdrav,
Doc. dr Maja Milovanović

Rezultati pismenog dela ispita iz neurologije u septembarskom roku 2020/21. godine(.pdf)


Dragi studenti,

Za one od vas koji nisu položili kolikovijum iz neurologije u prethodnim rokovima (pogledajte spisak u prilogu), kolokvijum će biti održan istog dana 2.9. u 15h. Studenti koji polože kolokvijum, steći će uslov za izlazak na ispit u 16h.

Prijavljeni studenti za ispit neurologija septembar 2021 - kolokvijum(.pdf)

Srdačan pozdrav,
Doc. dr Maja Milovanović


Dragi studenti,

U prilogu su rezultati pismenog ispita iz neurologije. Usmeni ispit (za studente koji su položili i žele da polažu usmeni ispit), će biti održan u utorak 22.6. u 15,30h.

Upis ocena za sve studente koji su polagali u junskom roku će biti istog dana, 22.6. u 16.15h.

Rezultati pismenog ispita iz Neurologije

Veliki pozdrav,
Doc. dr Maja Milovanović


Rezultati prvog i ponovnog kolokvijuma kao uslova za polaganje ispita iz neurologije u trećem ispitnom roku


Rezultati kolokvijuma iz neurologije(.pdf)


Dragi studenti,

Za slučaj da niste videli obaveštenje na TEAMS-u, evo kratkog podsećanja na kolokvijum iz neurologije.

Kolokvijum se sastoji od testa sa 30 pitanja, svako tačno odgovoreno pitanje nosi jedan poen. Da bi se položio kolokvijum, mora se imati 16 i više poena.

Položen kolokvijum je uslov za izlazak na ispit.

Kolikovijumom će biti obuhvaćene teme predavanja:

 • Neuroanatomija
 • Funkcionalni blokovi, lateralizacija funkcija mozga, neuroplastičnost
 • Frontalni režanj
 • Temporalni, parijetalni i okcipitalni režnjevi
 • Afazije, apraksije, agnozije
 • Demencije
 • Traumatska oštećenja mozga
 • Epilepsije
 • Spinalni sindromi

Kolokvijum će biti održan u četvrtak 15.4.2021. prema sledećem rasporedu:

Studenti modula:

 • Smetnje i poremećaji vida: 15,30 – 16,15 sati
 • Smetnje i poremećaji sluha: 16,15 – 17,00 sati
 • Motoričke smetnje: 17,00 – 17,45 sati

Do skorog viđenja uživo,
Doc. dr Maja Milovanović


Poštovani studenti,

Predavanja i vežbe iz neurologije održavaće se elektronskim putem, kroz aplikaciju „MS TEAMS“na LINKU:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aa33eeef8a97643c5a3adea616ee2e3e2%40thread.tacv2/conversations?groupId=15e8b0a2-f78b-4873-8c71-0630353edbc7&tenantId=e265467f-f9ab-488f-b4af-2019351cd500

U skladu sa propisanim epidemiološkim merama zaštite od širenja KOVID-19 u RS, komuniciraćemo:

 1. Putem aplikacije „MS TEAMS“ tim NEUROLOGIJA - Doc. dr Maja Milovanović, čiji ste članovi.
 2. Putem mejla, adresa: majamilovanovic@fasper.bg.ac.rs
 3. Ukoliko je neophodna komunikacija uživo, uz prethodni dogovor, adresa je:
  Institut za mentalno zdravlje, Odsek za epilepsije i kliničku neurofiziologiju, Milana Kašanina 3, 11000 Beograd

Literatura za ispit je udžbenik „NEUROLOGIJA“ autor Dragan Pavlović, 2016, Orion Art, Beograd


Predavanja

fiziologija

 

 •  

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs