Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Dr Sanja Ostojić-Zeljković, redovni profesor

Osnovne akademske studije
  • Osnovi surdologije
  • Surdologija
  • Rehabilitacija dece i odraslih sa kohlearnim implantom
  • Procena oštećenja sluha
  • Procena senzomotoričkog razvoja
  • Savremeni modeli amplifikacije
Master akademske studije
  • Primenjena surdologija
Doktorske studije
  • Fundamentalna istraživanja smetnji i poremećaja sluha
  • Istraživanja u patologiji funkcije sluha

Obaveštenja

Upis ocena iz julskog ispitnog roka održaće se u ponedeljak 7.9. od 10h. Na upis se ne mora doći lično.


Popravni kolokvijum iz Procene senzomotoričkog razvoja zakazan je za 6.7. u 10č.


Osnovi surdologije - predispitni poeni(.pdf)


Upis ocena iz predmeta Osnovi surdologije će se obaviti u četvrtak 18.4. u 12h, surdo kabinet. Ne moraju lično biti prisutni ali moraju doneti/poslati po nekome indeks za upis, naknadnog upisa ocena neće biti.


Rezultati pismenog ispita iz predmeta Osnovi surdologije:


Rezultati ispita iz predmeta Osnovi surdologije:

Upis ocena će biti naknadno objavljen.


Rezultati januarskog ispita iz predmeta Osnovi surdologije:


Predispitni poeni studenata iz predmeta Osnovi surdologije:


Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Osnovi surdologije:


Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Osnovi surdologije:


Predispitni poeni iz predmeta Osnovi surdologije 2:


Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Osnovi surdologije 2 (.doc)


Predavanja

Osnovi surdologije
Uvod u surdologiju
Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs