Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Dr Vesna Radovanović, redovni profesor

Osnovne akademske studije
 • Metodika rada sa gluvom i nagluvom decom III
 • Asistivne tehnologije za gluve i nagluve osobe
 • Asistivne tehnologije u individualnom obrazovnom planu
 • Pristupi u radu kod dece sa senzomotoričkim smetnjama i poremećajima školskog uzrasta
 • Uvod u senzornu integraciju
 • Komunikacija u nastavi
Master akademske studije
 • Pristupi u obrazovanju gluvih i nagluvih osoba
 • Procena kvaliteta socijalne participacije kod gluvih i nagluvih
Doktorske studije
 • Fundamentalna istraživanja smetnji i poremećaja sluha

Obaveštenja


 


Predavanja

 

 • Linkovi

 •  

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs