Стручне службе

Секретар Факултета и руководиоци служби

Секретар Факултета

Сандра Блашко-Дамјановић,
канцеларија бр. 11,
тел. 011/2183-066, лок. 103,
sekretar@fasper.bg.ac.rs

Пословни секретар

,
канцеларија бр. 9
тел. 011/2183-036 лок. 101
info@fasper.bg.ac.rs

Руководилац Службе за организацију наставе и студентска питања

Марко Рапаић,
канцеларија бр. 4
тел. 011/2183-052 лок. 106
sefstud@fasper.bg.ac.rs

Руководилац Службе за правне, кадровске, административне и послове јавних набавки

Марија Живковић,
канцеларија бр. 1
тел. 011/2920-456, лок. 121
pravnasluzba@fasper.bg.ac.rs

Руководилац Библиотеке са читаоницом

Владимир Бојковић,
канцеларија бр. 25б
тел. 011/2030-724 лок. 132
biblioteka@fasper.bg.ac.rs

Руководилац Финансијско-рачуноводствене службе

Славица Јовковић,
канцеларија бр. 7
тел. 011/2920-452, лок. 107
sef.rac@fasper.bg.ac.rs

Руководилац Одсека за ИТ послове

Зоран Јованковић,
канцеларија бр. 8
тел. 011/2030-720 лок. 109
administrator@fasper.bg.ac.rs

Руководилац Одсека за опште послове

Никола Раковић,
канцеларија бр. 2
тел. 011/2920-458, лок. 119
opsta@fasper.bg.ac.rs


Служба за организацију наставе и студентска питања

Самостални стручно-технички сарадник

Мр Сања Ћирић,
канцеларија бр. 3
тел. 011/2030-721 лок. 122
doktorske@fasper.bg.ac.rs

Самостални стручно-технички сарадник

Марко Рапаић,
канцеларија бр. 3
тел. 011/2030-721 лок. 122
doktorske@fasper.bg.ac.rs

Виши стручно-технички сарадник

Драган Марковић,
канцеларија бр. 3
тел. 011/2183-056 лок. 108
studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs

Стручно-технички сарадник

Драгана Миленковић,
канцеларија бр. 3
тел. 011/2183-056 лок. 108
studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs


Служба за правне, кадровске, административне и послове јавних набавки

Самостални стручни сарадник за правне, кадровске и административне послове

Александра Ђукнић,
канцеларија бр. 1
тел. 011/2920-456, лок. 121
pravnasluzba@fasper.bg.ac.rs

Стручно-технички сарадник за остале делатности

Светлана Петровић,
канцеларија бр. 1
тел. 011/2920-456, лок. 121
svetlana@fasper.bg.ac.rs

Службеник за јавне набавке/економ/курир

Томо Кнежевић,
шалтер бр. 3
тел. -
nabavka@fasper.bg.ac.rs

Одсек за ИТ послове

Сарадник за графичку обраду и дизајн текста

Биљана Красић,
канцеларија бр. 8
тел. 011/2030-720, лок. 127
administrator@fasper.bg.ac.rs

Дизајнер интернет портала

Мр Борис Петровић,
канцеларија бр. 8
тел. 011/2030-720 лок. 109
webmaster@fasper.bg.ac.rs

Одсек за опште послове

Референт за противпожарну заштиту/портир

Мирослав Беленцан,
портирница
тел. 011/2920-488 лок. 118

Референт за противпожарну заштиту/портир

Милутин Мићић,
портирница
тел. 011/2920-488 лок. 118

Домар/ референт за за противпожарну заштиту

Драгиша Николић,
портирница
тел. 011/2920-488 лок. 118

Спремачица - радник на одржавању чистоће

Весна Вулета,
просторија бр. 16
тел. 011/2920-488 лок. 137

Кафе куварица - сервирка/спремачица

Госпова Голубовић,
просторија бр. 16
тел. 011/2920-488 лок. 137

Кафе куварица - сервирка/спремачица

Љиљана Кнежевић,
просторија бр. 16
тел. 011/2920-488 лок. 137


Библиотека са читаоницом

Самостални стручно технички сарадник за рад у библиотеци/сарадник за дигиталне процесе

Драган Јовић,
канцеларија бр. 25б
тел. 011/20-30-724 лок. 132
s.administrator@fasper.bg.ac.rs


Финансијско-рачуноводствена служба

Контиста

Љиљана Јазић,
канцеларија бр. 5
тел. 011/2920-450 лок. 123
finance@fasper.bg.ac.rs

Благајник

Војка Пантић,
канцеларија бр. 5
тел. 011/2920-450 лок. 123
finance@fasper.bg.ac.rs

Продавац

Наташа Тошић,
канцеларија бр. 25б
тел. 011/20-30-724 лок. 132


Добро дошли на Факултет са дугом традицијом образовања
стручњака у области специјалне едукације и рехабилитације.