ФАСПЕР.ниц

У оквиру рада Научно-истраживачког центра у 2016. години изводе се два пројекта:

Социјална инклузија деце са развојним сметњама и проблемима у понашању
(руководилац проф. др Снежана Николић)


ФАСПЕР-ове покретне слике: програм алтернативног и неформалног образовања студената
(руководилац проф. др Зорица Матејић –Ђуричић)