Научноистраживачки центар Факултета

2021.

Специјална едукација и рехабилитација у условима епидемије COVID-19

(Руководилац: проф. др Горан Јованић)

2019.

Едукативна и рехабилитациона подршка детету, породици и институцији

Edukativna i rehabilitaciona podrška detetu, porodici i instituciji

(Руководилац: проф. др Весна Жунић-Павловић)

2018.

Методе процене у специјалној едукацији и рехабилитацији

Metode procene u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji

(Руководилац: проф. др Гордана Одовић)

2017.

Превенција развојних сметњи и проблема у понашању

Nacionalni naučni skup-Prevencija razvojnih smetnji i problema

(руководилац: проф. др Александар Југовић)

2016.

Социјална инклузија деце са развојним сметњама и проблемима у понашању

korice zbornika

(руководилац проф. др Снежана Николић)


ФАСПЕР-ове покретне слике: програм алтернативног и неформалног образовања студената

poster FPS-a

(руководилац проф. др Зорица Матејић –Ђуричић)