ФАСПЕР.ниц

У оквиру рада Научно-истраживачког центра у 2017. години изводи се пројекат

Превенција развојних сметњи и проблема у понашању

(руководилац: проф. др Александар Југовић)

У 2016. години завршена су два пројекта:

Социјална инклузија деце са развојним сметњама и проблемима у понашању
(руководилац проф. др Снежана Николић)

ФАСПЕР-ове покретне слике: програм алтернативног и неформалног образовања студената
(руководилац проф. др Зорица Матејић –Ђуричић)