ФАСПЕР.ниц

У оквиру рада Научно-истраживачког центра у 2017. години завршен је пројекат ”Превенција развојних сметњи и проблема у понашању”

Nacionalni naučni skup-Prevencija razvojnih smetnji i problema

(руководилац: проф. др Александар Југовић)

У 2016. години завршена су два пројекта:

Социјална инклузија деце са развојним сметњама и проблемима у понашању

korice zbornika

(руководилац проф. др Снежана Николић)


ФАСПЕР-ове покретне слике: програм алтернативног и неформалног образовања студената

poster FPS-a

(руководилац проф. др Зорица Матејић –Ђуричић)