Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Konkurs za upis na master akademske studije

Master akademske studije

Master akademske studije, koje traju jednu do dve godine, i čijim se završetkom stiče od 60 do 120 ESPB bodova (ukupno 300 ESPB). Student koji završi master akademske studije stiče akademski naziv "diplomirani" sa naznakom zvanja drugog stepena master akademskih studija iz odgovarajuće oblasti – master.


OBAVEŠTENJE

OBAVEŠTENjE za studente master akademskih studija


 

Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
dana, 5. novembra 2015. godine.

OBJAVLjUJE KONAČNU RANG LISTU
za upis na master akademske studije u drugom upisnom roku u školskoj 2015/16. godini.

Raspored upisa studenata u prvu godinu master akademskih studija u školskoj 2015/2016. godini u drugom upisnom roku.


Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
dana, 26. oktobra 2015. godine u 14:41 časova

O B J A V Lj U J E
KONAČNU RANG LISTU
kandidata koji su konkurisali za upis na master akademske studije u školskoj 2015/16. godini

Studijski program DEFEKTOLOGIJA (.xls)

Studijski program LOGOPEDIJA (.xls)

Studijski program SPECIJALNA EDUKACIJA I REHABILITACIJA OSOBA SA TEŠKOĆAMA U MENTALNOM RAZVOJU (.xls)


Literatura za polaganje prijemnog ispita za upis na master akademske studije

 

Studijski program Defektologija:

Studijski program Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju:

Studijski program Logopedija:


PRAVILNIK O MASTER AKADEMSKIM STUDIJAMA (.pdf)

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs