ФАСПЕР.нид

Научно-истраживачки рад на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду остварује се кроз:

  • реализацију пројеката из програма основних, интегралних и интердисциплинарних истраживања и програма технолошког развоја Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије;
  • реализацију пројеката финансираних од стране Факултета;
  • реализацију међународних пројеката;
  • истраживања и научно-стручне експертизе које реализују наставници и сарадници самостално.

Циљ научно-истраживачког рада је развој науке специјалне едукације и рехабилитације, унапређивање делатности високог образовања и квалитета наставе у научном пољу факулета, подстицање материјалних услова за рад свих наставника и сарадника, као и увођење студената и научног подмлатка у научно-истраживачки рад.