Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Konkurs za upis na doktorske studije

Škola doktorskih studija

Doktorske akademske studije, koje traju najmanje tri godine, i čijim se završetkom stiče najmanje 180 ESPB bodova (ukupno 480 ESPB). Student koji završi doktorske akademske studije trećeg stepena stiče naučni naziv "doktor nauka" sa naznakom oblasti –Ph. D., Dr. sci., odnosno Dr. juris.


OBAVEŠTENJE

OBAVEŠTENjE o upisu II i III godine

DOKTORSKIH AKADEMSKIH STUDIJA (.pdf)
za školsku 2015/2016. godinu.

rad sa studentima u studentskoj službi je
od 9:30-12:00 časova

 

Konačna rang lista - DAS - Drugi upisni rok (.xls)

Raspored upisa studenata
u prvu godinu doktorskih akademskih studija
u školskoj 2015/2016. godini u drugom upisnom roku

PETAK, 20.11.2015.

od 10 do 14 časova

Studijski program SPECIJALNA EDUKACIJA I REHABILITACIJA
Potrebna dokumenta za upis na doktorske akademske studije

Za studente na budžetu:

 • original diploma i dodatak diplomi, odnosno uverenje o završenom studijskom programu prvog i drugog stepena studija na uvid;
 • original izvod iz matične knjige rođenih;
 • dva obrasca ŠV-20 (štampati dvostrano - preuzeti ovde);
 • indeks (kupuje se na Fakultetu);
 • dve fotografije formata 4.5 x 3.5 cm;
 • popunjen obrazac o prijavi izbornih predmeta za školsku 2015/2016. godinu
  (obrazac preuzmite na sajtu Fakulteta, popunite i odštampajte);
 • dokaz o uplati troškova upisa:
  * za domaće državljane 3000,00 dinara na račun 840-1787666-66 poziv na broj 41DAS201516
  * 100,00 dinara na ime KARIJER CENTRA UB na račun 840-1787666-66 poziv na broj 90KARDAS201516

Obrasce o prijavi izbornih predmeta preuzmite, odštampajte i popunite.

Specijalna edukacija i rehabilitacija (.pdf)


Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
dana, 19. novembra 2015. godine.

OBJAVLjUJE KONAČNU RANG LISTU za upis na doktorske akademske studije u školskoj 2015/16. godini u drugom upisnom roku.

Konačna rang lista - DAS - Drugi upisni rok (.xls)

Raspored upisa studenata u prvu godinu doktorskih akademskih studija u školskoj 2015/2016. godini u drugom upisnom roku


Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
dana, 17. novembra 2015. godine. u 15:00 časova.

OBJAVLjUJE PRELIMINARNU RANG LISTU

kandidata koji su konkurisali za upis na doktorske akademske studije u drugom upisnom roku u školskoj 2015/16. godini.

Preliminarna rang lista - DAS - Drugi upisni rok (.xls)

Kandidati mogu podneti žalbu na preliminarnu rang listu u roku od 36 sati od objavljivanja preliminarne rang liste na sajtu i oglasnoj tabli Fakulteta.
Primedbe na preliminarnu rang listu Komisiji za upis podnose se isključivo na e-mail: doktorske@fasper.bg.ac.rs.


Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
dana, 6. novembra 2015. godine.

OBJAVLjUJE KONAČNU RANG LISTU
za upis na doktorske akademske studije u školskoj 2015/16. godini.

Raspored upisa studenata u prvu godinu doktorskih akademskih studija u školskoj 2015/2016. godini


LISTA PRIJAVLjENIH KANDIDATA za upis na doktorske akademske studije u školskoj 2015/16. godini (.xlsx)


PRIJAVLjIVANjE KANDIDATA ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE U ŠKOLSKOJ 2015/2016. GODINI OBAVIĆE SE 23. OKTOBRA 2015. GODINE OD 10 DO 15 ČASOVA.

(više informacija.pdf)

 

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs