Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Prof. dr Ivona Milačić Vidojević

  • Osnove psihološkog savetovanja

  • Psihološko savetovanje roditelja dece sa hroničnim bolestima i ometenošću

  • Psihologija ometenosti

  • Mentalno zdravlje osoba sa intelektualnom ometenošću

  • Autistički spektar poremećaja


Obaveštenja

Zimski semestar 2018 (Upitnik 1)


Zimski semestar 2018 (Upitnik 2)


Zimski semestar 2018 (Upitnik 3)


Zimski semestar 2018 (Upitnik 4)


Predavanja

OSNOVE PSIHOLOŠKOG SAVETOVANJA
Psihologiјa osoba sa motoričkim poremećaјima i teškoćama u mentalnom razvoјu

 

  •  

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs