Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Dr Ivana Sretenović, docent

Osnovne akademske studije
  • Preventivno korektivni rad u osnovnoj školi
  • Metodika specijalnog pisanja
  • Metodika preventivno-korektivnog rada u osnovnoj školi
  • Motoričko ponašanje osoba sa senzornim, intelektualnim i motoričkim poremećajima
Master akademske studije
  • Modeli podrške osobama sa neurološkim deficitima
Doktorske studije
  •  

Obaveštenja

METODIKA PREVENTIVNO-KOREKTIVNOG RADA U OSNOVNOJ ŠKOLI REZULTATI KOLOKVIJUMA 3.7.2023.(.pdf)


 


Predavanja

 

  • Linkovi

  •  

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs