Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Dr Aleksandra Pavlović, docent

Osnovne akademske studije
  • Neurologija
  • Razvojna neurologija
  • Mentalna higijena
Master akademske studije
  •  
Doktorske studije
  • Osnove neurologije ponašanja

Obaveštenja

Poštovane studentkinje i studenti,

Pismeni ispit iz Neurologije i Razvojne neurologe u dodatnom roku Oktobar II održaće se u sredu, 27. septembar u 8h u Slušaonici sa senzomotoriku, a usmeni ispit, za studente koji se na njega odluče nakon položenog pismenog ispita, isti dan u 9h u Slušaonici za somatomediju.

Srdačan pozdrav,
Doc. dr Aleksandra Pavlović


Poštovani studenti,

U prilogu su rezultati pismenog ispita iz Razvojne neurologije od 11.9.2023. Usmeni ispit za one koji se za njega opredele i upis ocena je u sredu, 13. septembra u 8 sati u Oligo sali.
Srdačan pozdrav,
Doc. A. Pavlović

Rezultati pismenog ispita iz Razvojne neurologije, Oktobar 2023.(.pdf)


Rezultati ispita, 06.7.2023:


Poštovane studentkinje i studenti,
Usmeni ispit iz Neurologije i Razvojne neurologije i upis ocena održaće se u petak, 07.07.2023. godine u 8 sati u Oligo sali.


Rezultati pismenog testa iz Razvojne neurologije od 5.6.2023. godine(.pdf)


Ispit iz Razvojne neurologije Informacije maj 2023(.pdf)


Rezultati popravnog kolokvijuma iz Razvojne neurologije(.pdf)


Predavanja:

Neurologija
Plan predavanja i vežbi 2022/23.(.pdf)
Spisak ispitnih pitanja(.pdf)
Razvojna neurologija
RAZVOJNA NEUROLOGIJA Plan predavanja 2022/23(.pdf)
Spisak ispitnih pitanja(.pdf)
Neuroembriologija - razvoj mozga(.pdf)
Motorni i kognitivni razvoj deteta AMP 2023(.pdf)
Razvojni neuropsiholoski poremećaji(.pdf)
DCO(.pdf)
Kongenitalne malformacije 2023(.pdf)
Neuroloski aspekti intelektualne ometenosti 2023(.pdf)
Epilepsije detinjstva i paroksizmalni poremećaji(.pdf)
Tumori mozga, Hidrocefalus, Kraniosinostoze(.pdf)
Metabolički poremećaji nervnog sistema(.pdf)
Mitohondrijske bolesti(.pdf)
Traume CNS i PNS kod dece 2023(.pdf)
CVB i bolesti čula kod dece 2023(.pdf)
Poremećaji pokreta kod dece 2023(.pdf)
Neuromišićne bolesti dece 2023(.pdf)
Demijelinizacione i infektivne bolesti CNS-a kod dece 2023(.pdf)
Neurološki pregled i dijagnostika 2023(.pdf)
Osnove neurologije ponašanja
Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs