Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Dr Sanja Dimoski, redovni profesor

Osnovne akademske studije
  • Psihologija jezičkih poremećaja
  • Surdopsihologija
  • Psihologija porodice deteta atipičnog razvoja
  • Psihološka podrška porodici deteta sa komunikativnim poremećajem
Master akademske studije
  •  
Doktorske studije
  • Socijalni model ometenosti
  • Modeli ometenosti i jezička ometenost

Obaveštenja

Uvid u test i upis ocena iz Surdopsihologije i Psihologije jezičkih poremećaja za oktobarski ispitni rok biće u četvrtak u 11 časova.


Upis ocena i uvid u postignute rezultate na ispitu iz predmeta Psihologija jezičkih poremećaja, Surdopsihologija i Psihološka podrška porodici deteta sa komunikativnim poremećajem obaviće se u sredu, 5.VII u 10 časova.


Upis ocena iz Psihologije jezičkih poremećaja, Surdopsihologije i Psihološke podrške porodici deteta sa komunikativnim poremećajem će se obaviti u utorak, 13. VI od 11:30.


Literatura za ispit

Psihologija jezčkih poremećaja, od juna 2021.(.pdf)

Surdopsihologija 2022.(.pdf)


Predavanja

Surdopsihologija
2. Odnos mišljenja i jezika (.ppt)
3. Osobenosti ličnosti osoba oštećenog sluha(.pptx)
4. Psihosocijalni aspekti oštećenja sluha kod dece(.pptx)
Kognitivne sposobnosti i inteligencija gluvih osoba(.pptx)
Emocije i regulacija emocija kod gluve dece(.pptx)
Ciklusi razvoja porodice(.ppt)
Psihologija jezičkih poremećaja
Socijalni model i inkluzija (.pptx)
Uloga psihičke traume i stresa u razvoju govornog poremećaja (.ppt)
Odnos mišljenja i jezika (.ppt)
Psihološka podrška porodici deteta sa komunikativnim teškoćama
Pojam porodice (.ppt)
Ciklusi razvoja porodice (.ppt)
Funkcija simptoma (.ppt)
Vaspitni stilovi u porodici (.pptx)
Depresivnost roditelja dece sa ometenošću (.pdf)
Doprinos ranih psihoanalitičkih učenja o mehanizmima odbrane psihologiji ometenosti (.pdf)
Faktori porodicnog funkcionisanja (.pptx)
Porodica u nama (.pptx)
Uloga roditelja... (.pdf)
Mehanizmi odbrane u psihologiji ometenost(.pptx)

 

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs