Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Dr Marina Radić Šestić, redovni profesor

Osnovne akademske studije
  • Metodika rada sa gluvom i nagluvom decom IV
  • Sistemi podrške odraslim osobama sa ometenošću
  • Profesionalno osposoblјavanje gluvih i nagluvih osoba
  • Univerzalni dizajn okruženja
  • Prava i obaveze osoba sa ometenošću
  • Komunikacija u nastavi
  • Rukovođenje u obrazovanju
Master akademske studije
  • Kultura gluvih
Doktorske studije
  • Fundamentalna istraživanja smetnji i poremećaja sluha
  • Savremene tendencije u obrazovanju i vaspitanju gluvih i nagluvih osoba

Obaveštenja

Upis ocena iz predmeta Rukuvođenje obrazovanja i Prava i obaveze osoba sa ometenošću će biti u utorak 9.2 u 12h u surdo kabinetu


Studenti na master studijama koji su birali predmet "Kultura gluvih" da dostave zajedničku e-mail adresu (i spisak studenata koji su predmet birali, ako ga imaju) Mii Šešum, na adresu gia982@gmail.com.


Upis ocena iz svih predmeta kod prof. dr Marine Radić Šestić biće održan u utorak 30. juna 2020. godine, u 12h, u surdo kabinetu. Ko nije u mogućnosti da dođe, neka pošalje index po nekome.


Upis ocena iz svih predmeta koji su polagani u aprilskom roku obaviće se u sredu, 03.06. u 12h, u surdo-kabinetu. Sve ocene su unete u sistem, tako da bi trebalo da su vidljive studentima.


Popravni kolokvijum iz predmeta "Profesionalno osposobljavanje gluvih i nagluvih" biće održan u terminu ispita "Kultura gluvih" u narednom ispitnom roku.


Ispit iz "Prava i obaveza osoba sa ometenošću" je održan 25.01.2020., a "Rukovođenje u obrazovanju" 26.01.2020. Koleginica koja je polagala "Sisteme podrške odraslim osobama sa ometenošću" položila je ispit.

Ocene iz sva tri predmeta upisivaće se u petak, 31.01. u 12h u surdo kabinetu.


Spisak literature za predmet Rukovođenje u obrazovanju(.pdf)


Rezultati kolokvijuma iz predmeta „Profesionalno osposobljavanje gluvih i nagluvih sa andragogijom“ održanog 26.12.2019. godine(.pdf)


Studentkinja koja je u ispitnom roku "oktobar 2" polagala ispit iz predmeta "Prava i obaveze osoba sa ometenošću", nije ostvarila dovoljno poena da bi ispit položila.


Ispit iz predmeta "Prava i obaveze osoba sa ometenošću", održan dana 02.09. 2019. položila je koleginica sa brojem indeksa 2015/0274.

Kolokvijum iz predmeta "Profesionalno osposobljavanje gluvih i nagluvih sa andragogijom" položio je student sa brojem indeksa 267/14.


Popravni kolokvijum iz predmeta "Profesionalno osposobljavanje gluvih i nagluvih sa androgijom" održaće se 02. 09. 2019. godine u 10h. Studeni koji budu položili kolokvijum moći će da polažu ispit u oktobarskom ispitnom roku.


Rezultati ispita iz predmeta "Rukovođenje u nastavi"(.pdf), održanog 05.07.2019 i Rezultati ispita iz predmeta "Sistemi podrške odraslim osobama sa ometenošću"(.pdf) održanog 05.7.2019. Ocene za oba ispita će se upisivati u sredu, 10.07.2019. godine u 14h u kabinetu za somatopediju.


Rezultati ispita iz predmeta "Sistemi podrške odraslim osobama sa ometenošu"(.pdf) održanog 14.06. 2019.

Upisivanje ocena će se obaviti u utorak, 18.06. 2019, u 14h u surdo kabinetu.


Rezultati ispita iz predmeta "Prava i obaveze osoba sa ometenošću" održanog 13.06.2019. godine.

Upis ocena će se vršiti 14.06. 2019. godine od 10-15h.


Rezultati ispita iz predmeta „Rukovođenje u obrazovanju“ održanog 12.04.2019. godine(.pdf)


Rezultati ispita iz predmeta „Prava i obaveze osoba sa ometenošću“ održanog 11.04.2019. godine (.pdf)

Upis ocena sa ispita biće u utorak, 16. aprila u 12:30h, u malom surdo kabinetu.


Rezultati kolokvijuma iz predmeta "Profesionalno osposobljavanje gluvih i nagluvih sa andragogijom", održanog 05.04.2019.(.pdf)


Popravni kolokvijum iz predmeta "Profesionalno osposobljavanje gluvih i nagluvih osoba sa andragogijom" održaće se u petak, 5.aprila 2019. godine u 13h, u surdo kabinetu.


Predavanja

  • Profesionalno osposobljavanje gluvih i nagluvih
Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs