Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Dr Slobodanka Antić, vanredni profesor

Osnovne akademske studije
  • Osnovi pedagoške psihologije
  • Uvod u pedagošku psihologiju
  • Mentalno zdravlje školske dece
  • Psihologija porodice deteta atipičnog razvoja
Master akademske studije
  •  
Doktorske studije
  •  

Obaveštenja

Rezultati avgustovskog roka:


Rezultati:


Rezultati julskog roka UPP i OPP(.pdf)


Rezultati junskog roka iz Uvoda u pedagošku  psihologiju i Osnova pedagoške psihologije(.pdf)


Raspored polaganja Mentalnog zdravlja školske dece, 20. juna 2021.(.pdf)


Raspored polaganja 15. juna 2021. godine(.pdf)


Rezultati aprilskog roka za predmet Osnovi pedagoške psihologije(.pdf)

Upis ocena ispita iz Osnova pedagoške psihologije i Uvoda u pedagošku psihologiju, biće u utorak, 20. aprila u 10.00 u sobi 6.


Sudenti koji u ovom semestru slušaj predmet Uvod u pedagošku psihologiju, neka iskoriste ovaj link za pristup predmetu na Teams platformi:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3636fe3b908746f4829554a99c90cc45%40thread.tacv2/conversations?groupId=848001c6-1f97-4f78-abf7-25df5a37187e&tenantId=e265467f-f9ab-488f-b4af-2019351cd500

Nastava počinje u petak, 19. februara, on line u 10.00.


Svi studenti koji u ovom semestru slušaju predmet Mentalno zdravlje školske dece, neka iskoriste ovaj link da bi pristupili predmetu na Teams platformi:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af433e8c27cdf4946ae989470664973e3%40thread.tacv2/conversations?groupId=5c59643d-b472-496d-9025-71f17cc8af71&tenantId=e265467f-f9ab-488f-b4af-2019351cd500

Nastava na predmetu počinje sledeće srede 24. februara, on line  u 16.30.


Predavanja

 
 
Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs