Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Dr Mia Šešum, docent

Osnovne akademske studije
  • Metodika rada sa gluvom i nagluvom decom IV
  • Sistemi podrške odraslim osobama sa ometenošću
  • Profesionalno osposobljavanje gluvih i nagluvih osoba sa andragogijom
  • Univerzalni dizajn okruženja
  • Prava i obaveze osoba sa ometenošću
  • Rukovođenje u obrazovanju
Master akademske studije
  • Kultura gluvih
Doktorske studije
  •  

Obaveštenja


 


Predavanja

 

  • Linkovi

  •  

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs