Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Dr Ljubica Isaković, vanredni profesor

Osnovne akademske studije
  • Metodika rada sa gluvom i nagluvom decom I
  • Izgradnja govora kod gluve i nagluve dece
  • Znakovni jezik I
  • Znakovni jezik III
  • Izrada individualnh edukativnih planova za gluvu i nagluvu decu
  • Pristupi višestruko ometenoj gluvoj i nagluvoj deci
Master akademske studije
  • Govorno-jezičke specifičnosti kod gluvih i nagluvih
Doktorske studije
  • Istraživanja govora i jezika gluvih i nagluvih

Obaveštenja


Predavanja

Izgradnja govora kod gluve i nagluve dece
  •  

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs