Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Dr Mina Nikolić, docent

Osnovne akademske studije
  • Osnovi surdologije
  • Surdologija
  • Rehabilitacija dece i odraslih sa kohlearnim implantom
  • Procena oštećenja sluha
  • Savremeni modeli amplifikacije
  • Procena senzomotoričkog razvoja
Master akademske studije
  • Primenjena surdologija
Doktorske studije
  •  

Obaveštenja


 


Predavanja

 

  • Linkovi

  •  

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs