Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Dr Jasmina Karić, redovni profesor

Osnovne akademske studije
  • Partnerski odnos porodice, škole i društvene zajednice
  • Diskriminacija i antidiskriminaciona praksa
  • Metodika rada sa gluvom i nagluvom decom II
  • Kultura jednakosti
Master akademske studije
  • Procena kvaliteta socijalne participacije kod gluvih i nagluvih
Doktorske studije
  •  

Obaveštenja

Studenti koji su polagali dana 12.04.2022.godine ispite iz: Kulture jednakosti i Diskriminacije i antidiskriminacione prakse, upis ocena je 17.05.2022. godine u 11h na fakultetu.
Na upis ocena 17.05. obavezno da se javi Emilija Lovrić 2020/0278 (senzomotorika).


Predavanja

Metodika nastave matematike za gluvu i nagluvu decu
Metodika nastave prirode i društva za gluvu i nagluvu decu