Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Dr Sanja Đoković, redovni profesor

Osnovne akademske studije
  • Rehabilitacija gluve i nagluve dece
  • Rehabilitacija odraslih gluvih i nagluvih osoba
  • Defektološki savetodavni i instruktivni rad
  • Metodologija izrade individualnih programa rehabilitacije za gluvu i nagluvu decu
Master akademske studije
  • Auditivna percepcija i govorna produkcija kod gluvih i nagluvih osoba
Doktorske studije
  • Fundamentalna istraživanja smetnji i poremećaja sluha
  • Istraživanja u patologiji funkcije sluha
  • Istraživanja govora i jezika gluvih i nagluvih

Obaveštenja

Predispitni poeni za predmet - Defektološki savetodavni i instruktivni rad(.pdf)


Predispitni poeni za predmet - Defektološki savetodavni i instruktivni rad(.pdf)


Predispitni poeni za predmet - Defektološki savetodavni i instruktivni rad(.pdf)


Predavanja

II godina Razvojno savetovalište za gluvu i nagluvu decu
II godina Rehabilitacija gluve i nagluve dece
Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs