Основне академске студије

Студијски програм ДЕФЕКТОЛОГИЈА
Модул: Сметње и поремећаји вида

Распоред предмета по семестрима и годинама студија


Прва година студија
бр. Предмет Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ
1 Увод у дефектологију(.pdf),
Ивана Б. Веселиновић
I 2 2 6
2 Увод у развојну психологију(.pdf),
Ирена Б. Стојковић
I 2 1 4
3 Основи педагошке психологије(.pdf),
Слободанка В. Антић
I 2 1 4
4 Медицинска физиологија(.pdf),
Звездана Ж. Којић
I 4 0 4
5 Хумана генетика(.pdf),
Јасмина М. Максић
I 3 1 4
6 Енглески језик(.pdf),
Маја Р. Иванчевић-Отањац(.pdf),
I, II 2 0 6
7 Неурологија(.pdf),
Маја С. Миловановић, Александра М. Павловић
II 2 1 4
8 Увод у неуропсихологију(.pdf),
Надежда С. Крстић
II 2 1 5
9 Увод у социјалну педагогију(.pdf),
Бранислава Б. Поповић-Ћитић
II 2 1 5
10 Основи језичких поремећаја(.pdf),
Бојана Ј. Дрљан
II 2 1 5
11 Основи соматопедије(.pdf),
Миодраг Л. Стошљевић, Милосав В. Адамовић
II 2 1 5
12 Предмет изборног блока 1: II 2 1 4
13 Предмет изборног блока 2: II 2 1 4
Укупно ЕСПБ 60
Друга година студија
бр. Предмет Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ
1 Основи сурдологије(.pdf),
Сања Б. Остојић Зељковић, Мина А. Николић
III 2 1 5
2 Основи тифлологије(.pdf),
Марија М. Анђелковић
III 2 1 5
3 Основи олигофренологије(.pdf),
Драгана С. Маћешић-Петровић
III 2 1 5
4 Педагогија слепих и слабовидих особа 1(.pdf),
Весна С. Жигић
III 2 1 5
5 Офталмологија(.pdf),
Мирослав Р. Стаменковић
III, IV 2 1 6
6 Психологија слепих и слабовидих(.pdf),
Лука Р. Мијатовић
III, IV 2 1 6
7 Методика едукационо-рехабилитационог рада са слабовидим особама(.pdf),
Бранка М. Ешкировић
III, IV 2 1 6
8 Тифлологија(.pdf),
Марија М. Анђелковић
IV 2 1 4
9 Педагогија слепих и слабовидих особа 2(.pdf),
Весна С. Жигић
IV 2 2 5
10 Програми и методе рада са слепим особама(.pdf),
Бранка Ђ. Јаблан, Ксенија М. Станимиров
IV 2 1 5
11 Предмет изборног блока 3: III 2 1 4
12 Предмет изборног блока 4: III 2 1 4
Укупно ЕСПБ 60
Трећа година студија
бр. Предмет Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ
1 Методика наставе Брајевог писма(.pdf),
Бранка Ђ. Јаблан, Ксенија М. Станимиров
V 2 1 5
2 Физиолошка оптика(.pdf),
Драгомир M. Стаменковић
V 2 2 5
3 Методски приступи читању и писању код слабовидих(.pdf),
Александра Б. Грбовић
V 2 2 6
4 Дијагностичко-корекциони поступци у рехабилитацији вида(.pdf),
Зорица M. Савковић
V, VI 2 2 6
5 Mетодика предшколског рада са слепом и слабовидом децом(.pdf),
Весна Ј. Вучинић, Марија М. Анђелковић
V, VI 2 2 6
6 Програмирани развој визуелног опажања деце оштећеног вида(.pdf),
Бранка М. Ешкировић
VI 2 2 6
7 Основи технологијe и технике испитивања очних обољења(.pdf),
Мирослав Р. Стаменковић
VI 2 2 5
8 Предмет изборног блока 5: V 2 1 5
9 Предмет изборног блока 6: VI 2 1 5
10 Предмет изборног блока 7: VI 2 1 5
11 Стручна пракса 1(.pdf), VI 6
Укупно ЕСПБ 60
Четврта година студија
бр. Предмет Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ
1 Оптометрија 1(.pdf),
Зорица M. Савковић, Драгомир M. Стаменковић
VII 2 3 6
2 Професионална рехабилитација слепих и слабовидих особа(.pdf),
Весна С. Жигић
VII 2 1 5
3 Функционална дијагностика и рехабилитација монокуларног и бинокуларног вида(.pdf),
Мирослав Р. Стаменковић
VII, VIII 2 4 6
4 Оријентација и кретање слепих особа(.pdf),
Весна С. Жигић
VIII 2 2 5
5 Адаптивне физичке активности за особе са оштећењем вида(.pdf),
Александра Б. Грбовић
VIII 2 1 5
6 Приступи у настави математике код слепе и слабовиде деце(.pdf),
Ксенија М. Станимиров
VIII 2 1 5
7 Предмет изборног блока 8: VII 2 1 6
8 Предмет изборног блока 9: VII 2 1 6
9 Предмет изборног блока 10: VIII 2 1 5
10 Предмет изборног блока 11: VIII 2 1 5
11 Стручна пракса 2(.pdf) VIII 6
Укупно ЕСПБ 60