Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Dr Fadilj Eminović, redovni profesor

Osnovne akademske studije
  • Metodski pristupi u nastavi sa učenicima sa motoričkim poremećajima 1
  • Metodski pristupi u nastavi sa učenicima sa motoričkim poremećajima 2
  • Metodski pristupi u nastavi sa učenicima sa motoričkim poremećajima 4
  • Prava i obaveze osoba sa ometenošću
  • Sport i osobe sa invaliditetom
Master akademske studije
  • Programi u sistemu zdravstvene i socijalne zaštite osoba sa motoričkim poremećajima
  • Modeli podrške osobama sa oštećenjem lokomotornog aparata
Doktorske studije
  • Fundamentalna istraživanja motoričkih smetnji i poremećaja

Obaveštenja


Predavanja

METODIKA NASTAVE MATEMATIKE ZA DECU SA MOTORIČKIM POREMEĆAЈIMA
METODIKA NASTAVE SRPSKOG ЈEZIKA ZA DECU SA MOTORIČKIM POREMEĆAЈIMA
METODIKA NASTAVE POZNAVANjE PRIRODE I DRUŠTVA ZA DECU SA MOTORIČKIM POREMEĆAЈIMA
METODIKA NASTAVE VEŠTINA ZA DECU SA MOTORIČKIM POREMEĆAЈIMA

 

  •  

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs