Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Dr Aleksandra Grbović, redovni profesor

Osnovne akademske studije
  • Metodski pristupi u čitanju i pisanju kod slabovidih
  • Adaptivne fizičke aktivnosti za osobe sa oštećenjem vida
  • Procena senzomotoričkog razvoja
Master akademske studije
  • Metodika razredne nastave sa decom oštećenog vida
  • Vršnjačka interakcija u inkluzivnom obrazovanju
Doktorske studije
  • Fundamentalna istraživanja smetnji i poremećaja vida
  • Novine u edukaciji slepih i slabovidih osoba

Obaveštenja

Obaveštenje za studente III godine modula Smetnje i poremećaji vida:

Link za pristup predmetu Metodski pristupi čitanju i pisanju kod slabodvidosti je sledeći: LINK


Prvi kolokvijum iz predmeta Metodski pristupi čitanju i pisanju kod slabovidih zakazan je za subotu 23.11.2019. U 10h u logopedskom kabinetu. Molim sve studente ranijih generacija da mi se jave mailom u slučaju da planiraju izlazak.


Procena senzomotoričkog razvoja - Materijal za kolokvijum:


Ispitna pitanja važe za sve studente bez obzira da li polažu predmet pod nazivom Metodike nastave srpskog jezika sa decom oštećenog vida ili Metodski pristupi čitanju i pisanju kod slabovidosti

Ispitna pitanja Metodski pristupi čitanju i pisanju (.pdf) promena od 11.1.2019. godine


Materijali za kolokvijum iz predmeta Procena senzomotoričkog razvoja:


KOLOKVIJUM iz predmeta Metodika nastave srpskog jezika sa decom oštećenog vida


Praktičan rad


Predavanja

.
...
  •  

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs