Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Dr Ksenija Stanimirov, vanredni profesor

Osnovne akademske studije
  • Programi i metode rada sa slepim osobama
  • Metodika nastave Brajevog pisma
  • Pristupi u nastavi matematike kod slepe i slabovide dece
  • Pristupi u radu kod dece sa senzomotoričkim smetnjama i poremećajima školskog uzrasta
Master akademske studije
  • Inkluzivno obrazovanje slepe i slabovide dece
  • Aspekti rehabilitacije slepogluvih osoba
  • Vršnjačka interakcija u inkluzivnom obrazovanju
Doktorske studije
  • Novine u edukaciji slepih i slabovidih

Obaveštenja

Obaveštenje za studente IV godine modula Smetnje i poremećaji vida:

Nastava iz predmeta Pristupi u nastavi matematike kod slepe i slabovide dece će se održavati preko MS Teams-a. Studenti predmetu mogu pristupiti putem linka https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a8ced10de91c044a395c327b1fb9097c1%40thread.tacv2/conversations?groupId=f98dd4c5-ecd4-4c4a-8da4-8a49544f75b1&tenantId=e265467f-f9ab-488f-b4af-2019351cd500

Mole se studenti ranijih generacija koji su ispit preneli da se takođe priključe predmetu. Prvo predavanje će biti održano 22.2.2021.


 


Predavanja

 

  • Linkovi

  •  

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs