Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Dr Zorica Savković, vanredni profesor


Osnovne akademske studije
  • Dijagnostičko korekcioni postupci u rehabilitacije vida
  • Optometrija I
  • Optometrija II
Master akademske studije
  • Funkcionalna procena vizuelnih sposobnosti
Doktorske studije
  • Fundamentalna istraživanja smetnji i poremećaja vida

Obaveštenja

Prof. dr Zorica Savković - CV(.pdf)


Predavanja

Klinička refrakcija
optometrija
Farkamologija u optometriji

 

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs