Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Dr Snežana Ilić, docent

Osnovne akademske studije
 • Rana intervencija
 • Razvojna procena i tretman dece sa motoričkim poremećajima
 • Metodika predškolskog rada sa decom sa motoričkim poremećajima
 • Pristupi u radu kod dece sa senzomotoričkim smetnjama i poremećajima predškolskog uzrasta
 • Okupaciona terapija
 • Kontinuirana rehabilitacija u inkluzivnom obrazovanju
Master akademske studije
 • Programi procene i rane intervencije
 • Fenomenologija motoričkih poremećaja kod hronično obolelih
Doktorske studije
 • Istraživanja suportivnih i komplementarnih metoda i tehnika

Obaveštenja


 


Predavanja

 

 • Linkovi

 •  

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs