Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Dr Branka Jablan, redovni profesor

Osnovne akademske studije
  • Programi i metode rada sa slepim osobama
  • Metodika nastave Brajevog pisma
  • Pristupi u radu kod dece sa senzomotoričkim smetnjama i poremećajima školskog uzrasta
Master akademske studije
  • Inkluzivno obrazovanje slepe i slabovide dece
  • Vršnjačka interakcija u inkluzivnom obrazovanju
Doktorske studije
  • Fundamentalna istraživanja smetnji i poremećaja vida

Obaveštenja

Predavanja i vežbe se održavaju putem e-Learning platforme i aplikacije Microsoft Teams.


Predavanja

Programi i metode vaspitnog rada sa slepim osobama
Metodika nastave Brajevog pisma
Inkluzivna edukacija dece oštećenog vida
  • Dete sa oštećenjem vida u školi

    Čitanje i pisanje Brajevog pisma

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs