Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Dr Branka Jablan, redovni profesor

Osnovne akademske studije
  • Programi i metode rada sa slepim osobama
  • Metodika nastave Brajevog pisma
  • Pristupi u radu kod dece sa senzomotoričkim smetnjama i poremećajima školskog uzrasta
Master akademske studije
  • Inkluzivno obrazovanje slepe i slabovide dece
  • Vršnjačka interakcija u inkluzivnom obrazovanju
Doktorske studije
  • Fundamentalna istraživanja smetnji i poremećaja vida

Obaveštenja

OBAVEŠTENJE za studente III godine Modula Smetnje i poremećaji vida i Senzomotoričke smetnje i poremećaji

Uvodno predavanje iz Metodike nastave Brajevog pisma biće održano u ponedeljak, 4. 10. 2021. u kabinetu za Oligofrenologiju, u sledećim terminima:

  • 9.00-9.45 - studetni modula Smetnje i poremećaji vida
  • 10.00-10.45 - studenti modula Senzomotoričke smetnje i poremećaji


Predavanja i vežbe se održavaju putem e-Learning platforme i aplikacije Microsoft Teams.


Predavanja

Programi i metode vaspitnog rada sa slepim osobama
Metodika nastave Brajevog pisma
Inkluzivna edukacija dece oštećenog vida
Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs