Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Dr Vesna Vučinić, redovni profesor

Osnovne akademske studije
  • Metodika predškolskog rada sa slepom i slabovidom decom
  • Tiflotehnika
  • Pristupi u radu kod dece sa senzomotoričkim smetnjama i poremećajima predškolskog uzrasta
Master akademske studije
  • Rana intervencija za decu sa vizuelnim smetnjama
  • Igra u rehabilitaciji dece sa senzomotoričkim smetnjama i poremećajima
Doktorske studije
  • Istraživanja u ranoj intervenciji

Obaveštenja

Poštovani studenti,
Za predmete Osnovi tiflologije i Metodika rada sa decom oštećenog vida predškolskog uzrasta (po starom Metodika predškolskog rada sa slepom, slabovidom decom; Programi i metode rada sa decom oštećenog vida predškolskog uzrasta 1, 2) ne postoje više različita ispitna pitanja, bez obzira na godinu upisa.

Doc. dr Marija Anđelković


Predavanja

Naziv predmeta
 
 
 
 
 
  •