Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Dr Dragomir Stamenković, vanredni profesor

Osnovne akademske studije
  • Fiziološka optika
  • Optika u oftalmologiji
Master akademske studije
  • Pristupna tehnologija u rehabilitaciji slepih i slabovidih
Doktorske studije
  • Fundamentalna istraživanja smetnji i poremećaja vida

Obaveštenja


 


Predavanja

 

  • Linkovi

  •  

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs