Основне академске студије

Студијски програм ДЕФЕКТОЛОГИЈА
Модул: Сензомоторичке сметње и поремећаји

Распоред предмета по семестрима и годинама студија


Прва година студија
бр. Предмет Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ
1 Општа дефектологија
Веселиновић Ивана
I 2 1 5
2 Соматопедија
Стошљевић Миодраг, Адамовић Милосав
I 2 1 5
3 Основи опште психологије
Мијатовић Лука
I 2 1 4
4 Основи социологије
Филиповић Божидар
I 2 1 4
5 Медицинска физиологија
Срејовић Иван
I 2 1 5
6 Енглески језик 1
Иванчевић-Отањац Маја
I 1 2 3
7 Енглески језик 2
Иванчевић-Отањац Маја
II 1 2 3
8 Педагошка психологија
Антић Слободанка
II 2 1 4
9 Хумана генетика
Максић Јасмина
II 1 2 4
10 Развојна психологија
Стојковић Ирена
II 2 1 5
11 Биолошке основе понашања
Маринковић Драган
II 2 1 5
12 Предмет изборног блока 1: I 2 1 4
13 Предмет изборног блока 2: II 2 1 4
14 Предмет изборног блока 3: II 2 1 5
Укупно ЕСПБ 60
Друга година студија
бр. Предмет Семестар Предавања Вежбе ЕСПБ
1 Увод у социјалну педагогију
Маљковић Марија
III 2 1 5
2 Основи сурдологије
Остојић Зељковић Сања, Николић Мина
III 2 1 5
3 Основи тифлологије
Анђелковић Марија
III 2 1 5
4 Основи олигофренологије
Маћешић Петровић Драгана
III 2 1 5
5 Основи поремећаја комуникације
Јовановић Симић Надица, Арсенић Ивана
III 2 1 5
6 Развој сензомоторичких функција
Стојковић Ирена
III 2 1 4
7 Дискриминација и антидискриминациона пракса
Карић Јасмина
III 2 1 4
8 Неуропсихологија
Крстић Надежда
IV 2 1 4
9 Процена сензомоторичког развоја
Остојић Зељковић Сања, Николић Снежана, Грбовић Александра, Николић Мина
IV 1 2 4
10 Увод у сензорну интеграцију
Радовановић Весна
IV 1 2 4
11 Комуникација у настави
Ковачевић Јасмина, Радовановић Весна, Марина Шестић
IV 1 2 3
12 Предмет изборног блока 5: IV 2 1 4
13 Предмет изборног блока 6: IV 2 1 4
14 Предмет изборног блока 7: IV 2 1 4
Укупно ЕСПБ 60