Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Dr Mirjana Petrović-Lazić, redovni profesor

Osnovne akademske studije
  • Artikulaciono-fonološki poremećaji
  • Poremećaji fluentnosti govora
  • Poremećaji govora kod dece sa senzornim oštećenjima
  • Poremećaji glasa
  • Vokalna rehabilitacija laringektomiranih bolesnika
  • Poremećaji glasa kod vokalnih profesionalaca
Master akademske studije
  • Instrumentalne metode i tehnike u rehabilitaciji glasa
Doktorske studije
  • Strategije i modeli u tretmanu poremećaja glasa
  • Strategije i modeli u tretmanu poremećaja govora

Obaveštenja


Predavanja

Poremećaј glasa
Rehabilitaciјa laringektomiranih bolesnika
Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs