Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Dr Tatjana Mentus, vanredni profesor

Osnovne akademske studije
  •  
Master akademske studije
  • Metodologija naučnog istraživanja u društveno-humanističkim naukama
Doktorske studije
  • Metodologija naučnog istraživanja i statistika

Obaveštenja


Poštovani,
Pred vama se nalaze dva instrumenta. Molimo Vas da iskreno odgovorite u skladu sa Vašim stavom/mišljenjem. Ne postoje ispravni ili pogrešni, niti dobri ili loši izbori. Anketiranje je anonimno, a svi podaci biće korišćeni isključivo u naučno-istraživačke svrhe. Hvala na odvojenom vremenu!

Karijerno osposobljavanje


Predavanja

OSNOVNE STUDIJE - Metodologija naučnog istraživanje sa osnovama statistike
http://metodologijamentus.weebly.com
MASTER STUDIJE - Metodologija naučnog istraživanja sa osnovama statistike
0_informacije o kursu (.pdf)
1_naucno saznanje_naucni metod_naucno istrazivanje (.pdf)
2_jezik i stil (.pdf)
3_pretrazivanje literature (.pdf)
4_apa (.pdf)
obrazac_istrazivanje (.pdf)
obrazac_teorijski (.pdf)
 
Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs