Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Dr Predrag Teovanović, vanredni profesor

Osnovne akademske studije
  •  
Master akademske studije
  • Metodologija naučnog istraživanja sa statistikom
Doktorske studije
  • Metodologija naučnog istraživanja i statistika

1) Metodologija naučnog istraživanja u društveno-humanističkim naukama (master akademske studije)

2) Metode kvantitativnih i kvalitativnih istraživanja (doktorske akademske studije)


  •  

Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs