Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Dr Aleksandar Jugović, redovni profesor

Osnovne akademske studije
  • Socijalna patologija
  • Socijalna politika
  • Mediji i društvene devijacije
Master akademske studije
  • Fenomenologija problema u ponašanju dece školskog uzrasta
  • Socijalni menadžment
Doktorske studije
  • Savremeni pristupi u istraživanjima zavisničkih ponašanja

Obaveštenja


Možete posetiti zvaničnu blog stranu profesora Jugovića na adresi: www.jugovic.fasper.bg.ac.rs


Predavanja

predavanja
...
Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs