Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Dr Dragan Rapaić, redovni profesor

Osnovne akademske studije
  • Procena i tretman osoba sa motoričkim poremećajima
  • Metodika edukacije i rehabilitacije osoba sa višestrukim poremećajima
Master akademske studije
  • Programi u sistemu zdravstvene i socijalne zaštite osoba sa motoričkim poremećajima
  • Fenomenologija motoričkih poremećaja kod neuroloških stanja
Doktorske studije
  • Bazična i primenjena istraživanja u rehabilitaciji osoba sa motoričkim poremećajima

Obaveštenja

 


Predavanja

Klinička procena i tretman osoba sa motoričkim poremećajima
Kognicija i motorna akcija kod osoba sa invaliditetom
Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs