Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Dr Danijela Ilić-Stošović

Osnovne akademske studije
  • Teorija vaspitanja i obrazovanja osoba sa motoričkim poremećajima
  • Metodski pristupi u nastavi sa učenicima sa motoričkim poremećajima 3
  • Kooperativni i timski rad
Master akademske studije
  • Programi edukacije i profesionalnog osposoblјavanja osoba sa motoričkim poremećajima
  • Modeli podrške osobama sa hroničnim oboljenjima
  • Modeli obrazovanja dece sa senzomotoričkim smetnjama i poremećajima
  • Vrednovanje školskog uspeha učenika sa senzomotornim smetnjama i poremećajima
Doktorske studije
  • Bazična i primenjena istraživanja u edukaciji osoba sa motoričkim poremećajima

Obaveštenja

Prof.dr Danijela Ilić-Stošović, neće držati predavanja u sredu 06.10.2021. godine


Rezultati popravnog kolokvijuma iz Teorije vaspitanja i obrazovanja osoba sa motorickim poremecajima (.pdf)


Rezultati kolokvijuma iz predmeta Teorija obrazovanja i vaspitanja osoba sa motoričikim poremećajima (.doc)


Predavanja

Teorija vaspitanja i obrazovanja osoba sa motoričkim poremećajima