Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Dr Nadica Jovanović-Simić

Osnovne akademske studije
  • Osnovi logopedije
  • Augmentativna i alternativna komunikacija
  • Opšta logopedija
  • Asistivna tehnologija u komunikaciji
  • Motorički poremećaji govora
Master akademske studije
  • Primena augmentativne i alternativne komunikacije kod osoba sa poremećajima komunikacije
  • Metode tretmana poremećaja auditivne percepcije
Doktorske studije
  • Strategije i modeli poremećaja komunikacije
  • Strategije i modeli u tretmanu poremećaja govora

Obaveštenja

Upis ocena kod prof. dr Nadice Jovanović Simić i doc. dr Ivane Arsenić održaće se u utorak 11.7. u 11 časova.


Rezultati ispita 10.07.2020. kod prof. dr Nadice Jovanović Simić(.pdf)


Predavanja

OPŠTA LOGOPEDIJA
tabele i rezultati  
  OPL Logo 18(.xls) promena od 4. juna 2019. godine
  OPL Logo 17 (.xls) promena od 29. maja 2018. godine
  OPL Logo 19 (.xlsx) promena od 22. juna 2020. godine
  OPL Logo 20(.xls) promena od 07. juna 2021. godine
  OPL Logo 21(.xls) promena od 30. maja 2022. godine
  OPL Logo 22(.xls) promena od 29. maja 2023. godine
predavanja  
   
Osnovi logopedije
tabele i rezultati  
  OSL Logo 20(.xls) promena od 18. januara 2021. godine.
  OSL Oligo 20(.xls) promena od 18. januara 2021. godine
  OSL Logo 19(.xls) promena od 8. januara 2020. godine
  OSL Oligo 19(.xls) promena od 8. januara 2020. godine
  OSL Oligo 20(.xls)
  OSL Oligo 21(.xls promena od 14.2.2022.)
  OSL Logo 21(.xls promena od 14.2.2022.)
podela gradiva za kolokvijume  
   
predavanja  
Augmentativna i alternativna komunikacija
tabele i rezultati  
  Tabela rezultata AAC L 20 (.xls) promena od 19. januara 2023. godine.
  Tabela rezultata AAC L 18 (.xls) promena od 18. januara 2021. godine.
  Tabela rezultata AAC L 15 (.xls) Promena od 15. januara 2018. godine
  Tabela rezultata AAC Logo 16(.xls)promena od 15. januara 2019. godine
  Tabela rezultata AAC Logo 17(.xls) promena od 8. januara 2020. godine
  Tabela rezultata AAC Logo 18(.xls)
  Tabela rezultata AAC Logo 19(.xls promena od 14.2.2022.)
predavanja  
 
Asistivna tehnologija u komunikaciji
tabele i rezultati  
  AST-L-15(.xls) promena od 29. maja 2018. godine
  AST-L-16(.xls) promena od 6. juna 2019. godine
  AST L 17(.xls) promena od 22. juna 2020. godine
  AST L 18(.xls) promena od 07. juna 2021. godine
  AST L 19(.xls) promena od 06. juna 2022. godine
  AST L 20(.xls) promena od 05. juna 2023. godine
predavanja  
   
 
Osnovi poremećaja komunikacije
tabele i rezultati  
  OPK Logo 22(.xls) promena od 19. januara 2023. godine.
  OPK Oligo 22(.xls) promena od 19. januara 2023. godine.
  OPK Surdo 22(.xls) promena od 19. januara 2023. godine.
predavanja  
  2. Komunikacija(.ppt)
  2.11 komunikacija mozak ponasanje(.ppt)
  3. VERBALNA KOMUNIKACIJA-teorijsko razmatranje(.pps)
  4. NIVOI I VRSTE KOMUNIKACIJE(.ppt)
  3 FAKTORI RAZVITKA VK(.ppt)
 
Mapa sajta
FASPER | Visokog Stevana 2, 11000 Beograd, Srbija | Phone: +381 11 2183 036, Fax: +381 11 2183 081 | Email: info@fasper.bg.ac.rs
Studentska služba: | Tel. +381 11 2183 056 | Email: studentskasluzba@fasper.bg.ac.rs